Personalia Wydarzenia

Już oficjalnie: Nowy zarząd w PKP S.A.

Nastąpiły zmiany osobowe w zarządzie PKP S.A.. Dotychczasowy skład został odwołany, na miejsce prezesa i członków zarządu powołano osoby, które w przeszłości piastowały wysokie stanowiska w organizacjach funkcjonujących w branży kolejowej.

Siedziba Polskich Linii Kolejowych (PKP S.A.) w Warszawie
Siedziba Polskich Linii Kolejowych (PKP S.A.) w Warszawie

Jak nieoficjalnie dowiedział się ‘Raport Kolejowy’, w PKP S.A., dzisiaj podczas walnego zgromadzenia odwołany został dotychczasowy zarząd spółki, a na jego miejsce powołano nowy skład.

Według naszych informacji, Zarząd będzie składać się z takich osób jak:

  • Alan Beroud, dotychczasowy Prezes Zarządu SKM Warszawa,
  • Dariusz Grajda, Członek Zarządu Kolei Mazowieckich,
  • Paweł Lisiewicz, Członek Zarządu SKM Warszawa.

Ponadto jak donosi inne niezależne źródło, w skład zarządu Spółki mieli wchodzić również Artur Fryczkowski, Wiceprezes Alstomu w Polsce oraz Konrad Mirowski, Członek Zarządu SKM Warszawa. Czekamy na oficjalne komunikaty w tej sprawie.

[Aktualizacja 29.03.2024, 14;45] 

PKP S.A. wydały oficjalny komunikat w sprawie. Odwołani zostali Krzysztof Mamiński – prezes zarządu oraz Andrzej Olszewski, Krzysztof Golubiewski, Rafał Zgorzelski, Ireneusz Maślany – członkowie zarządu. Jednocześnie do
Zarządu Spółki weszły następujące osoby: Alan Beroud, który objął funkcję prezesa zarządu oraz Paweł Lisiewicz, Dariusz Grajda i Andrzej Bułczyński, którzy objęli funkcje członków zarządu. Spółka przedstawiła biogram członków nowego Zarządu PKP S.A.:

Alan Beroud jest managerem z wieloletnim doświadczeniem, również w branży kolejowej. Jako prezes zarządu Szybkiej Kolei Miejskiej był odpowiedzialny za realizację największego w historii projektu inwestycyjnego spółki, rozszerzającego park taboru o 21 nowych pojazdów o wartości 668 mln zł. Wprowadził kluczowe programy zwiększające efektywność energetyczną pojazdów i obiektów oraz spadku zużycia energii trakcyjnej, co przyczyniło się do poprawy wyników spółki. Wprowadził także nowatorski pakiet szkoleń dla pracowników. Jednocześnie posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu projektami o znaczeniu strategicznym dla kraju, jak budowa terminala LNG, podziemne magazyny gazu w Wierzchowicach oraz kopalnie ropy naftowej i gazu ziemnego w Lubiatowie. Zarządzał także spółkami handlowymi w branży budowlano-konstrukcyjnej. Jest absolwentem prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz energetyki na Politechnice Śląskiej. Posiada doktorat uzyskany w Instytucie Bezpieczeństwa i Informatyki Uniwersytetu IKEN w Krakowie, a także tytuł EMBA dla sektora energetycznego oraz Master’s Certificate na The George Washington University.

Andrzej Bułczyński jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ukończył również studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej, Wydział Inżynierii Lądowej w zakresie „Zarządzania projektami infrastrukturalnymi w budownictwie kolejowym”. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał w Departamencie Nieruchomości i Planowania Przestrzennego w Ministerstwie Infrastruktury. Od niemal 16 lat związany z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. Pracę w spółce rozpoczął w Biurze Nieruchomości i Geodezji Kolejowej, gdzie zajmował się m.in. umowami dotyczącymi gospodarowania majątkiem spółki z pozostałymi spółkami Grupy PKP. Następnie w Biurze Planowania Strategicznego odpowiadał za współpracę z podmiotami zewnętrznymi w zakresie zagospodarowania terenów kolejowych, gdzie do najważniejszych projektów należała zabudowa linii kolejowej w sąsiedztwie stacji Gdańsk Główny (CH Forum Gdańsk). We współpracy z PKP S.A. doprowadził do zrealizowania kluczowych inwestycji dotyczących przebudowy stacji i dworców w Gliwicach, Bydgoszczy i Szczecinie. W ostatnich latach, pracując w Biurze Strategii, był odpowiedzialny za przygotowanie
i wdrożenie Programu Kolej + oraz nadzorowanie Programu Przystankowego i Krajowego Planu Odbudowy w zakresie dotyczącym infrastruktury kolejowej.

Dodaj komentarz