Wydarzenia

Zarząd i Rada Nadzorcza WKD z absolutorium za rok 2019

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Warszawskiej Kolei Dojazdowej udzieliło zarządowi oraz Radzie Nadzorczej absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019. Obrady miały miejsce w miniony piątek 26 czerwca.

Fot. Adrian Grycuk / CC

Podjęcie uchwały o absolutorium poprzedzone zostało podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności spółki Warszawska Kolej Dojazdowa oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności spółki Warszawska Kolej Dojazdowa za 2019 rok.

Skład Rady Nadzorczej pozostaje bez zmian:

  • Mariusz Frankowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Andrzej Kamasa – Członek Rady Nadzorczej
  • Artur Andrysiak – Członek Rady Nadzorczej
  • Jan Starzyński – Członek Rady Nadzorczej
  • Agnieszka Stankiewicz – Członek Rady Nadzorczej

Zarząd spółki:

  • Michał Panfil – Prezes Zarządu
  • Jolanta Dałek – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych
  • Tomasz Tretter – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Handlowych

Spółka WKD zamknęła rok 2019 zyskiem netto w wysokości 3 463 782,20 zł.

Dodaj komentarz