Aktualności

Zmiany w prawie geodezyjnym i kartograficznym – ma być szybciej i taniej

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Głównym celem wprowadzonych zmian jest usprawnienie prac geodezyjnych i kartograficznych. Wprowadzono m.in. możliwość rozpoczęcia prac geodezyjnych w każdej chwili, trzeba będzie je zgłosić w ciągu 5 dni. Przede wszystkim ma być szybciej. Minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński ocenia, iż czas potrzebny na załatwienie formalności związanych z pracami geodezyjnymi zostanie skrócony z około 60 do 18 dni. Są to elementy każdego procesu inwestycyjnego, zarówno budowy drogi, jak i linii kolejowej.
Kwieciński podkreślił, że:
– Pracowaliśmy nad tym ponad rok. Zmiany, które wprowadzamy są wynikiem rozmów ze środowiskiem geodetów i kartografów. Chcemy, żeby ten proces był łatwiejszy zarówno dla środowiska, ale przede wszystkim, żeby on się przekładał na łatwiejsze prowadzenie procesów inwestycyjnych.
Usprawnienie ma polegać także na zmniejszeniu biurokratycznych procedur i doprecyzowaniu relacji prawnych na linii geodeta – starostwo powiatowe.
Waldemar Izdebski, Główny Geodeta Kraju, powiedział, że główną tezą, która przyświecała podczas prac nad nowelizacją, było umożliwienie szybszej realizacji inwestycji. W rozwijającej się gospodarce jest istotne, aby geodezja nie blokowała procesu inwestycyjnego, szczególnie w dobie informatyzacji, miniaturyzacji i upraszczania e-usług.

MD

Dodaj komentarz