Aktualności

Zasłużeni maszyniści otrzymali odznaczenia

Podczas uroczystość 100-lecia Związku Zawodowego Maszynistów minister infrastruktury Andrzej Adamczyk wręczył jego członkom odznaczenia „Zasłużony dla Transportu RP” i „Zasłużony dla Kolejnictwa”.
W związku z tym pięknym jubileuszem, obecny rok został ogłoszony „Rokiem Maszynisty”.

Minister Adamczyk w okolicznościowym przemówieniu powiedział:
– Przywracamy godność i szacunek służbie kolejarzy, kolejarskiemu mundurowi (…) Jestem przekonany, że wszystkie działania związane z odbudową etosu służby oraz działania podejmowane w celu zmiany pracy maszynistów tak, aby mogli wykonywać swoje wszystkie obowiązki na nowoczesnych urządzeniach, przyczynią się do tego, że młodzi ludzie będą wybierali ten zawód.

 

Podczas uroczystości poza licznymi podziękowaniami dla maszynistów, temat działań, które mają spopularyzować ten piękny i wymagający zawód wśród młodzieży, wracał wielokrotnie. O działaniach resortu w tej kwestii przypomniał wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, który przedstawił także wprowadzane przez ministerstwo zamiany, związane z dostosowaniem przepisów do wyzwań modernizowanej kolei, jak prędkość na poziomie 250 km/h.
Związek Zawodowy Maszynistów powstał w 1919 r., po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W odrodzonym kraju, od samego początku zawód maszynisty zaliczał się do tzw. elitarnych profesji, a jego przedstawiciele aktywnie uczestniczyli w najważniejszych wydarzeniach w historii Polski.

MD

Dodaj komentarz