Aktualności Raport z Polski Wywiady

A. Laskowski: Skupiamy się na utrzymaniu zaufania do kolei

Adam Laskowski, członek zarządu „PKP Intercity” SA przedstawił założenia, plany i rozwiązania praktyczne nowego, ogólnospołecznego programu dotyczącego standardów bezpieczeństwa na kolei.

Panie Prezesie, rusza program poświęcony bezpieczeństwu na kolei. Skąd pomysł i jaki jest jego cel? I jakie są najważniejsze założenia, cele programu?

Kolej to środek transportu, który w ostatnich latach odzyskał bardzo dużą popularność wśród podróżnych. W zeszłym roku z tego środka lokomocji skorzystało ponad 335 milionów pasażerów, z czego z usług PKP Intercity blisko 50 milionów klientów.


Kolej to środek transportu, któremu można zaufać, a my nadal pracujemy nad tym, aby to zaufanie do kolei tylko się pogłębiało. Stąd pomysł na to, aby cała branża działała wspólnie w tym zakresie. Celem ogólnospołecznego programu #bezpiecznakolej jest wypracowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa dla branży kolejowej. Akcja ma też zwrócić uwagę pasażerów na pociąg jako bezpieczny środek transportu.

Jak to będzie wyglądało w praktyce?

Program #bezpiecznakolej będzie skupiać się na trzech polach związanych
z bezpieczeństwem. Jako inicjatorzy akcji, wraz z Polską Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, jako jeden z głównych celów swoich działań wyznaczyliśmy wypracowanie jednolitych standardów dla przewoźników kolejowych dot. bezpieczeństwa sanitarnego. Ten obszar obejmuje aspekty związane z utrzymaniem czystości taboru, zapewnieniem środków dezynfekcyjnych i odpowiednimi zabezpieczeniami sanitarno-epidemiologicznymi. Program będzie skupiać się także na kwestiach związanych z bezpieczeństwem taboru oraz w obiektach kolejowych.


W ramach kampanii będziemy również prowadzić działania skierowane do pasażerów. Głównym założeniem będzie umocnienie wizerunku kolei jako bezpiecznego i wiarygodnego środka transportu, który ma zdecydowana przewagę nad innymi środkami transportu zbiorowego.

Kolej to środek transportu, który w ostatnich latach odzyskał bardzo dużą popularność wśród podróżnych

Przykładem działań na rzecz bezpieczeństwa pasażerów jest funkcjonowanie PKP Intercity w reżimie sanitarnym. Jak wyglądają procedury w związane z pandemią w Spółce?

Wystąpienie epidemii i związane z tym ograniczenia w sferze publicznej niemal z dnia na dzień pociągnęły za sobą konieczność modyfikacji procedur bezpieczeństwa, co ważne, z uwzględnieniem sytuacji, która dotąd nie miała miejsca nie tylko na kolei, lecz także w skali globalnej. Już na samym początku opracowaliśmy i wdrożyliśmy plany, zapewniające ciągłość działania spółki i realizacji przewozów oraz wysoki poziom bezpieczeństwa – pasażerów i naszych pracowników.


Maksymalnie bezpieczne korzystanie z pociągów zapewniają zaostrzone, i restrykcyjnie przestrzegane, procedury związane z codzienną obsługą taboru. Każdy pociąg jest dezynfekowany i czyszczony po zakończeniu przejazdu. Od marca do września 2020 wykonaliśmy ponad 225 tysięcy dezynfekcji. Na pokładach naszych składów obowiązuje zakrywanie ust i nosa, a drużyny konduktorskie wyposażone w środki ochrony osobistej i z zachowaniem odpowiednich zasad bezpieczeństwa sanitarnego opiekują się pasażerami. Odpowiednie procedury w tym zakresie obowiązują także w centrali naszej spółki, a także we wszystkich zakładach.

Dodaj komentarz