Aktualności Raport z Polski Wywiady

A. Laskowski: Skupiamy się na utrzymaniu zaufania do kolei

Adam Laskowski, członek zarządu „PKP Intercity” SA przedstawił założenia, plany i rozwiązania praktyczne nowego, ogólnospołecznego programu dotyczącego standardów bezpieczeństwa na kolei.

Panie Prezesie, rusza program poświęcony bezpieczeństwu na kolei. Skąd pomysł i jaki jest jego cel? I jakie są najważniejsze założenia, cele programu?

Kolej to środek transportu, który w ostatnich latach odzyskał bardzo dużą popularność wśród podróżnych. W zeszłym roku z tego środka lokomocji skorzystało ponad 335 milionów pasażerów, z czego z usług PKP Intercity blisko 50 milionów klientów.


Kolej to środek transportu, któremu można zaufać, a my nadal pracujemy nad tym, aby to zaufanie do kolei tylko się pogłębiało. Stąd pomysł na to, aby cała branża działała wspólnie w tym zakresie. Celem ogólnospołecznego programu #bezpiecznakolej jest wypracowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa dla branży kolejowej. Akcja ma też zwrócić uwagę pasażerów na pociąg jako bezpieczny środek transportu.

Jak to będzie wyglądało w praktyce?

Program #bezpiecznakolej będzie skupiać się na trzech polach związanych
z bezpieczeństwem. Jako inicjatorzy akcji, wraz z Polską Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, jako jeden z głównych celów swoich działań wyznaczyliśmy wypracowanie jednolitych standardów dla przewoźników kolejowych dot. bezpieczeństwa sanitarnego. Ten obszar obejmuje aspekty związane z utrzymaniem czystości taboru, zapewnieniem środków dezynfekcyjnych i odpowiednimi zabezpieczeniami sanitarno-epidemiologicznymi. Program będzie skupiać się także na kwestiach związanych z bezpieczeństwem taboru oraz w obiektach kolejowych.


W ramach kampanii będziemy również prowadzić działania skierowane do pasażerów. Głównym założeniem będzie umocnienie wizerunku kolei jako bezpiecznego i wiarygodnego środka transportu, który ma zdecydowana przewagę nad innymi środkami transportu zbiorowego.

Kolej to środek transportu, który w ostatnich latach odzyskał bardzo dużą popularność wśród podróżnych

Przykładem działań na rzecz bezpieczeństwa pasażerów jest funkcjonowanie PKP Intercity w reżimie sanitarnym. Jak wyglądają procedury w związane z pandemią w Spółce?

Wystąpienie epidemii i związane z tym ograniczenia w sferze publicznej niemal z dnia na dzień pociągnęły za sobą konieczność modyfikacji procedur bezpieczeństwa, co ważne, z uwzględnieniem sytuacji, która dotąd nie miała miejsca nie tylko na kolei, lecz także w skali globalnej. Już na samym początku opracowaliśmy i wdrożyliśmy plany, zapewniające ciągłość działania spółki i realizacji przewozów oraz wysoki poziom bezpieczeństwa – pasażerów i naszych pracowników.


Maksymalnie bezpieczne korzystanie z pociągów zapewniają zaostrzone, i restrykcyjnie przestrzegane, procedury związane z codzienną obsługą taboru. Każdy pociąg jest dezynfekowany i czyszczony po zakończeniu przejazdu. Od marca do września 2020 wykonaliśmy ponad 225 tysięcy dezynfekcji. Na pokładach naszych składów obowiązuje zakrywanie ust i nosa, a drużyny konduktorskie wyposażone w środki ochrony osobistej i z zachowaniem odpowiednich zasad bezpieczeństwa sanitarnego opiekują się pasażerami. Odpowiednie procedury w tym zakresie obowiązują także w centrali naszej spółki, a także we wszystkich zakładach.


Powzięcie szczególnych środków ostrożności, wprowadzenie nowych procedur wewnętrznych oraz zasad podróżowania pozwoliło na zapewnienie bardzo wysokiego poziomu bezpieczeństwa w pociągach PKP Intercity. Do tej pory nie odnotowano przypadku, w którym zakażenie koronawirusem byłoby następstwem podróży pociągami PKP Intercity

Adam Laskowski, członek zarządu „PKP Intercity” SA

Na pokładach naszych składów obowiązuje zakrywanie ust i nosa, a drużyny konduktorskie wyposażone w środki ochrony osobistej i z zachowaniem odpowiednich zasad bezpieczeństwa sanitarnego opiekują się pasażerami

Rozumiem, że program ma podnieść zaufanie do kolei oraz spowodować, że kolej będzie środkiem transportu pierwszego wyboru?

Zaufanie do kolei już jest bardzo wysokie, co nas niezwykle cieszy. Nie możemy jednak spocząć na laurach i dalej musimy intensywnie pracować na to, aby kolej była jednoznacznie utożsamiana z bezpiecznym i wiarygodnym środkiem transportu. Proces powrotu pasażerów do pociągów w takiej liczbie, jaką notowaliśmy przed epidemią wymaga czasu.
Przekonywać do tego będzie stały rozwój kolei jako właśnie bezpiecznego, przewidywalnego i komfortowego środka transportu.