Targi

Agencja Kolejowa UE informuje o przedłużeniu ważności dokumentów

Z uwagi na pandemię koronawirusa Agencja Kolejowa Unii Europejskiej dopuszcza pewne odstępstwa od aktualnie obowiązujących wymagań w zakresie weryfikacji dokonywanej przez jednostki oceniające zgodność. W ich ramach możliwe jest wydawanie nowych oraz przedłużanie ważności certyfikatów, opinii oraz wszelkiej dokumentacji jedynie z wykorzystaniem technik oceny zdalnej. Warunkiem jest zapewnienie oceny ryzyka poprzez zagwarantowanie, że zastosowane alternatywne metody oceny pozwolą zapewnić odpowiedni poziom weryfikacji oraz bezpieczeństwa produktów.

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej opublikowała informację dotyczącą procesu wydawania zezwoleń dla pojazdów kolejowych, w tym funkcjonowania jednostek oceniających zgodność w czasie kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19 .  Środki nadzwyczajne podjęte w różnych krajach często skutkują zamknięciami zakładów produkcyjnych, ograniczeniami w przemieszczaniu się czy redukcją kadry pracowników  i mogą wpływać negatywnie na proces wydawania zezwoleń dla pojazdów kolejowych. W szczególności utrudnienia te dotyczyć mogą jednostek oceniających zgodność w zakresie m.in. braku możliwości przeprowadzania zaplanowanych audytów, wizyt, inspekcji niezbędnych do wydawania certyfikatów czy opinii z weryfikacji, a także wnioskodawców w zakresie m.in. utrudnionego dostępu do dokumentacji towarzyszącej wnioskowi o wydanie zezwolenia.