global Inwestycje Wydarzenia

Budowa linii kolejowej niszczy ekosystem Kenii

Twórcy raportu i partnerzy projektu wnioskują o wdrożenie działań, które zapobiegną dalszej degradacji środowiska naturalnego Kenii i złagodzą skutki zmian, które już zaszły. Chodzi m.in. o korektę rozmiaru przejść podziemnych i ich częstotliwości, skanalizowanie cieków wodnych i przekierowanie ich w celu uniknięcia powodzi.

Niezbędnym krokiem będzie także kompleksowa ocena oddziaływania kolei na środowisko. To klucz do zaprojektowania zrównoważonej kolei, zapewniającej maksymalizację zysków rozwojowych przy minimalizacji wpływu na ekosystem.

Dodaj komentarz