Raport z Polski Wydarzenia

Rusza V Konkurs Kultury Bezpieczeństwa i przyjmowanie zgłoszeń do Magazynu Kultury Bezpieczeństwa

Rusza V edycja konkursu Kultury Bezpieczeństwa. Urząd Transportu Kolejowego ogłosił także przyjmowanie artykułów do III wydania Magazynu Kultury Bezpieczeństwa. W Europejskim Roku Kultury UTK przygotował dodatkową kategorię dot. promocji transportu kolejowego. Prace przesyłać można do 16 sierpnia br.

Konkurs o nagrodę Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego ma na celu nagrodzenie najbardziej aktywnych osób lub przedsiębiorców, działających na rzecz rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Dodatkowo pozawala na wymianę niezwykle cennych doświadczeń i pomysłów jakie zgłaszają Sygnatariusze Deklaracji. Dotychczas w czterech edycjach konkursu zgłoszonych zostało blisko 140 prac, a najciekawsze rozwiązania i osiągnięcia pracowników branży kolejowej zostały wyróżnione i nagrodzone.

– W poprzednich edycjach nagradzaliśmy bardzo ciekawe projekty, które przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa systemu kolejowego. Dzięki konkursowi o nowych rozwiązaniach mogli dowiedzieć się wszyscy uczestnicy rynku. Dlatego jestem przekonany, że warto zgłosić swoje działania do Konkursu Kultury Bezpieczeństwa – do zgłoszeń zachęca dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

 

Szczególny charakter V Konkursu, prowadzonego w Europejskim Roku Kolei 2021 podkreśla dodatkowa kategoria związana z projektami i działaniami promującymi kolejowy transport pasażerski i towarowy. Formuła konkursu rozbudowana została o nagrodę „Europejski Rok Kolei”. Wyróżnienie to będzie przyznawane w ramach plebiscytu, w którym udział wezmą zgłoszenia wyłonione przez Kapitułę konkursu. W tej kategorii można zgłaszać prace wpisujące się w główne cele Europejskiego Roku Kolei m.in.:

 • inicjatywy i imprezy służące promowaniu debaty, budowaniu pozytywnego wizerunku, zwiększeniu świadomości i ułatwieniu zaangażowania obywateli, przedsiębiorców i organów publicznych w celu zwiększenia zaufania do kolei;
 • inicjatywy mające na celu zachęcenie do podróży służbowych i dojazdów do pracy koleją;
 • wystawy informacyjne kampanie o charakterze edukacyjnym, mające na celu zachęcanie do zmian zachowań pasażerów oraz stymulowanie do aktywnego wkładu w osiągnięcie celów bardziej zrównoważonego transportu;
 • promowanie projektów i działań w celu podnoszenia świadomości w zakresie zrównoważonej kompleksowej mobilności, w tym aktywnymi podróżami oraz transportu intermodalnego;
 • promowanie projektów i działań ułatwiających międzynarodowe podróże kolejowe oraz działań w zakresie cyfrowej informacji dla pasażerów;
 • promowanie projektów i działań z myślą o stworzeniu rozbudowanej. zmodernizowanej i interpretacyjnej infrastruktury kolejowej.

Wszystkie informacje dotyczące zasad przyznawania dodatkowej nagrody zostały opisane w nowym regulaminie konkursu.

W plebiscycie będzie też można zagłosować na „Nagrodę Publiczności”. Zostanie ona przyznana dzięki głosowaniu Sygnatariuszy, którzy wezmą udział w tegorocznej edycji konkursu. Nagroda ta będzie niezależna od werdyktu Kapituły. Każdy, kto zgłosi swoją pracę konkursową, dzięki udziałowi w plebiscycie publiczności będzie mógł zaznajomić się z innymi pracami konkursowymi, a następnie przy pomocy specjalnego formularza wybrać najciekawsze rozwiązanie.

Kapituła przyzna tradycyjne już nagrody i wyróżnienia w kategorii „Nagroda Kultury Bezpieczeństwa”, które obejmują zgłoszenia w kategoriach:

 • czynnik ludzki – edukacja;
 • rozwiązanie techniczne;
 • rozwiązanie systemowe;
 • pasażer z niepełnosprawnością;
 • praca dyplomowa.

Urząd Transportu Kolejowego zachęca uczestników konkursu do publikacji pracy w Magazynie. Szczegóły dostępne są w formularzu (formularza do konkursu). Jeżeli zgłoszenie zostanie zakwalifikowane do publikacji w Magazynie Kultury Bezpieczeństwa, UTL skontaktuje się z autorem w celu przesłania opisu pracy w formie artykułu.

Zgłoszenia konkursowe należy przesyłać do 16 sierpnia 2021 r. Swoją pracę można zgłosić zgłosić wypełniając formularz.

Czytaj dalej >