Przewozy towarowe Wydarzenia

Co z podwyżkami dla pracowników PKP Cargo?

PKP Cargo już od sierpnia 2021 roku informowało, że na początku bieżącego roku rozpoczną się rozmowy ze związkami zawodowymi w sprawie systemowych podwyżek pracowniczych. Niestety, stronom nie udało się dojść do porozumienia – 1 marca 2022 roku dialog społeczny został zakończony bez uzyskania satysfakcjonujących warunków.

Fot. PKP CARGO
Fot. PKP CARGO

Dlaczego nie osiągnięto porozumienia?

Zgodnie z podanymi informacjami, zarząd PKP CARGO zwrócił się z oficjalnym wnioskiem do przedstawicieli związkowych o odroczenie decyzji. Spółka chce bowiem poddać bardziej szczegółowym analizom wyniki finansowe za rok 2021. Planują również bliżej przyjrzeć się danym za pierwszy kwartał 2022. Związki zawodowe natomiast dążą do jak najszybszego ustalenia warunków. Chcą, by Spółka wypłaciła podwyżki już od 1 kwietnia. Związkowcy planowali podpisanie porozumienia najpóźniej do końca lutego.

Związki żądają od spółki podwyżki systemowej o 600 zł dla każdego pracownika, wraz z odniesieniem proporcjonalnym w przypadku indywidualnych wskaźników osoby zatrudnionej. PKP CARGO nie złożyło żadnej propozycji ze swojej strony, co traktuje się jako przyczynę zamknięcia dialogu.

Wobec braku porozumienia związkowcy postanowili podjąć kroki dostępne dla nich prawnie. Warunki podwyżek zostały zatem złożone w trybie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Jakie będą dalsze kroki PKP Cargo i związków zawodowych?

Opierając się na informacjach dostępnych na oficjalnej stronie internetowej Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych brak odniesienia się do złożonych żądań będzie skutkował ogłoszeniem strajku i wejściem w spór zbiorowy z przewoźnikiem.