global Inwestycje

Czechy inwestują 90 mld koron w poprawę bezpieczeństwa na torach

Czeski Zarząd Kolei, na zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu kolejowym, przeznaczy 90 mld koron. Plan dotyczyć będzie linii regionalnych, linii wyższych prędkości oraz odcinków o minimalnym natężeniu ruchu. Wydatkowanie zaplanowano na lata 2021-2039.

Komisja robocza ds. zwiększenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego zatwierdziła plan dla linii regionalnych i wyższych prędkości. Tym samym Komisja Bezpieczeństwa spełniła cel postawiony przez ministra transportu Karela Havlíčka.

Przedstawiciele przewoźników, inwestorów, związków zawodowych i środowiska akademickiego uzgodnili harmonogram rozmieszczenia systemu ETCS na liniach regionalnych kategorii C (ok. 4500 km) w latach 2021 – 2039. Można je podzielić na dwie grupy.

Czytaj dalej >