global Inwestycje Wydarzenia

Czesi szukają wykonawcy modernizacji linii Karlštejn-Beroun

Czeski Zarząd Kolei ogłosił przetarg na wykonawcę modernizacji linii między stacjami Karlštejn i Beroun. Przewidywana cena kontraktu to ok. 1,6 mld CZK.

Roboty budowlane obejmą przebudowę nawierzchni kolejowej na odcinku o długości około 7,1 km. Przebudowane zostaną mosty i przepusty, urządzenia zabezpieczające i komunikacyjne, linie trakcyjne i wszystkie inne technologie.

Na przystanku Srbsko powstaną nowe, bezbarierowe perony i przejście podziemne. Przebudowie ulegnie także sąsiednie przejście.

Aby zapewnić większą przepustowość linii, a co za tym idzie niezawodność ruchu, mniej więcej w połowie odcinka Lom powstanie nowe odgałęzienie, które umożliwi przejeżdżanie pociągów z jednego toru na drugi. W celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu masywy skalne nad torem zostaną zrekultywowane i zabezpieczone, zwłaszcza w okolicach wsi Tetín.

Modernizacja pozwoli rozwinąć pociągom prędkość do 100 km/h, a po uruchomieniu ETCS do 120 km/h.

Wykonawca przeprowadzi prace przy zachowaniu ruchu po jednym torze. Właściwa budowa powinna rozpocząć się jesienią przyszłego roku, a zakończyć do połowy 2026 r.

Zarząd Kolei przy ocenie kontraktu będzie kierował się innymi kryteriami niż oferowana cena. Jakimi?

– Zależy nam na oferentach, którzy utrzymają wysoką przepustowość linii w trakcie budowy – informuje Zarząd Kolei. – Ocenione zostaną także działania, które zapobiegną wystąpieniu zdarzeń nadzwyczajnych oraz ograniczą inne negatywne oddziaływanie prac na otoczenie.

Dodaj komentarz