global Inwestycje Wydarzenia

Czeski Zarząd Kolei przedstawił plany inwestycji kolejowych w 2021 r.

Czeski Zarząd Kolei przedstawił działania związane z rozwojem kolei w 2021 r. Na ich realizację przeznaczono 53 mld koron. Na co przeznaczone zostaną pieniądze? Przede wszystkim na kontynuację prac modernizacyjnych, remonty na torach i w obiektach kolejowych.

Inwestycje pochłoną 31 mld koron – to o 1,5 mld więcej niż w roku 2020. Zmodernizowane linie mierzyć będą łącznie 97 kilometrów. Bezpieczeństwo wzrośnie na 200 przejazdach kolejowych, a do końca tego roku wyremontowanych zostanie 114 dworców.

– Budżet SFDI jest w tym roku rekordowy i ma odzwierciedlenie w działaniach podejmowanych na kolei. Cały czas pracujemy, by podnieść bezpieczeństwo na liniach kolejowych – zarówno na przejazdach, jak i przy wdrażaniu ETCS. Modernizujemy także dworce – te inwestycje sięgną kwoty 1,7 mld koron. Zmienią się m.in. budynki w Havířovie i Strakonicach – mówi minister transportu Karel Havlíček.

 

Za prawie 2 mld koron Zarząd Kolei planuje przebudowę 200 przejazdów kolejowych. Na 40 skrzyżowaniach torów z drogami, gdzie jest już sygnalizacja świetlna, pojawią się szlabany. Kolejne 30 zyska sygnalizację. Osiem takich miejsc wyposażonych zostanie w system kamer, a 11 przejazdów zostanie zamkniętych.

Czytaj dalej >