Pasażer Wydarzenia

Cztery lata temu powołano Rzecznika Praw Pasażera Kolei

Dokładnie cztery lata temu – 1 lutego 2017 r. – swoją pracę rozpoczął Rzecznik Praw Pasażera Kolei. Wśród obowiązków rzecznika jest m.in. pomoc w pozasądowym rozwiązywaniu sporów pomiędzy pasażerami a przedsiębiorcami funkcjonującymi na rynku sektora kolejowego. Aktualnie funkcję tę sprawuje Joanna Marcinkowska.

Możliwość polubownego rozstrzygania sporów z przedsiębiorcami wprowadziła ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Konsumenci uzyskali dzięki niej narzędzie pozwalające na szybsze i łatwiejsze rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w przypadku sporu ze sprzedawcą, usługodawcą czy przewoźnikiem. Wcześniej, po otrzymaniu negatywnej odpowiedzi na reklamację, klient mógł jedynie wystąpić do sądu, co wiązało się z długotrwałą i skomplikowaną procedurą. Obecnie w osiągnięciu porozumienia pomagają niezależne i bezstronne podmioty. Dla podróżnych korzystających z transportu kolejowego jest nim Rzecznik Praw Pasażera Kolei.