Przewozy towarowe

Czy powstanie Rada Ekspertów ds. Przewozów Towarowych? Do ministra Adamczyka wpłynął wniosek

Fot. Kancelaria Premiera

Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Kolejowego skierowało do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka pismo ws. powołania Rady Ekspertów ds. Przewozów Towarowych. Wniosek związany jest z dużymi spadkami w kolejowych przewozach ładunków w 2019 r. i w pierwszym miesiącu roku 2020.

– Główną przeszkodą w zatrzymaniu procesu przejmowania ładunków z kolei przez transport samochodowy i następnie rozpoczęcia wzrostów przewozów ładunków przez kolej jest głęboka nierównowaga regulacyjna pomiędzy warunkami funkcjonowania transportu samochodowego i kolejowego, z niekorzyścią dla kolei – piszą członkowie Stowarzyszenia.

 

W skierowanym do ministra dokumencie wskazali m.in. niezbędne zmiany regulacyjne w transporcie. Wymieniają tu dwa główne punkty: wyrównanie warunków dostępu do infrastruktury kolejowej z warunkami dostępu do infrastruktury dróg publicznych oraz zahamowanie procesu dalszej likwidacji bocznic kolejowych, bez których nie ma przewozu ładunków.