Przewozy towarowe

Czy powstanie Rada Ekspertów ds. Przewozów Towarowych? Do ministra Adamczyka wpłynął wniosek

Fot. Kancelaria Premiera

Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Kolejowego skierowało do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka pismo ws. powołania Rady Ekspertów ds. Przewozów Towarowych. Wniosek związany jest z dużymi spadkami w kolejowych przewozach ładunków w 2019 r. i w pierwszym miesiącu roku 2020.

– Główną przeszkodą w zatrzymaniu procesu przejmowania ładunków z kolei przez transport samochodowy i następnie rozpoczęcia wzrostów przewozów ładunków przez kolej jest głęboka nierównowaga regulacyjna pomiędzy warunkami funkcjonowania transportu samochodowego i kolejowego, z niekorzyścią dla kolei – piszą członkowie Stowarzyszenia.

 

W skierowanym do ministra dokumencie wskazali m.in. niezbędne zmiany regulacyjne w transporcie. Wymieniają tu dwa główne punkty: wyrównanie warunków dostępu do infrastruktury kolejowej z warunkami dostępu do infrastruktury dróg publicznych oraz zahamowanie procesu dalszej likwidacji bocznic kolejowych, bez których nie ma przewozu ładunków.

Ich zdaniem nowa Rada Ekspertów ds. Przewozów Towarowych powinna również podjąć prace nad przygotowaniem kompleksowego programu inwestycyjnego dedykowanego kolejowym przewozom towarowym, w szczególności w zakresie rozwoju przewozów intermodalnych.

W swoich propozycjach uwzględnili 4 główne punkty:

  • Budowę 7-9 profesjonalnych centrów logistycznych, podobnych rozmiarami do Euroterminalu w Sławkowie. Co najmniej 3 z nich powinny zlokalizowane być na wschodnich przejściach granicznych.
  • Budowę nowych tras kolejowych dedykowanych dla kolejowych przewozów ładunków. W pierwszej kolejności trasy umożliwiające wywóz kontenerów z polskich portów.
  • Do pilnego rozważenia jest budowa nowej trasy kolejowej w korytarzu Gdańsk – Odessa. Obecnie wykorzystywanie istniejących linii nr 7 i 9 nie jest w pełni możliwe.
  • Coraz szybsze kursowanie pociągów pasażerskich sprawia, że wolniejsze z natury pociągi towarowe muszą oczekiwać na przepuszczenie tych pierwszych. W konsekwencji prędkości pociągów towarowych są bardzo niskie. Kolej przegrywa konkurencję z transportem samochodowym.

– Stowarzyszenie deklaruje aktywne włączenie się w prace Rady Ekspertów, zarówno poprzez udział członków Stowarzyszenia w pracach Rady, jak również poprzez opracowywanie analiz i propozycji rozwiązań systemowych – podkreśla Józef Marek Kowalczyk, Prezes Stowarzyszenia.

 

Pełna treść pisma: