Raport z Polski Wydarzenia

Do UTK trafiło prawie pół tysiąca zgłoszeń dot. bezpieczeństwa w ruchu kolejowym

W roku 2020 do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego trafiło 440 zgłoszeń dot. Bezpieczeństwa w ruchu kolejowym. Ich natychmiastowa weryfikacja pozwala zwiększać poziom bezpieczeństwa na torach.

W minionym roku większość zgłoszeń – 171 – dotyczyła stanu technicznego i utrzymania infrastruktury oraz przyległych gruntów. Jest to kategoria, która od wielu lat dominuje w liczbie zgłoszeń. Potwierdza to zasadność uznawania tego zagadnienia jako jednego z priorytetów nadzorczych Prezesa UTK. Drugą najliczniejszą grupę tematyczną stanowi natomiast obszar stanu technicznego i utrzymania pojazdów kolejowych (51 zgłoszeń), który również podlega wzmożonym działaniom nadzorczym ze strony Prezesa UTK. Uruchomiona w 2020 r. aplikacja „Bezpiecznik” zwiększyła liczbę zgłoszeń wpływających do urzędu.

– Dzięki podejmowaniu niezwłocznych i zdecydowanych działań w reakcji na przekazywane zgłoszenia często przyczyniamy się do wyeliminowania potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Ważne są wszystkie sygnały. Dlatego ułatwiamy zgłaszanie potencjalnych nieprawidłowości. Poza formularzem on-line i infolinią uruchomiliśmy aplikację „Bezpiecznik”, która umożliwia łatwe przesłanie informacji za pośrednictwem telefonu – mówi dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

 

Każde zgłoszenie przekazane do Prezesa UTK jest dogłębnie analizowane w celu doboru adekwatnych środków potrzebnych do jego weryfikacji, tj. konieczności przeprowadzenia działań nadzorczych, potrzeby udzielenia wyjaśnień lub przekazania do innych organów właściwych do rozpatrzenia skargi. W przypadku konieczności podjęcia czynności nadzorczych, niezwłocznie zlecana jest ich realizacja, mająca na celu weryfikację kwestii zawartych w przekazanym zgłoszeniu. Za każdym razem, po przeprowadzeniu działań i zgromadzeniu właściwych dokumentów, zgłaszającemu, jeżeli tego oczekiwał, udzielana jest odpowiedź.

Zgłoszenia w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego mogą być przekazywane wielokanałowo: za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie Urzędu Transportu Kolejowego, poprzez infolinię, pocztę elektroniczną i tradycyjną, przez platformę ePUAP, a także na dedykowany adres  e-mail bezpieczenstwo@utk.gov.pl. Udostępniona została również aplikacja mobilna na telefony komórkowe, która umożliwia szybkie i nieskomplikowane przekazywanie informacji o nieprawidłowościach oraz sytuacjach niebezpiecznych. Aplikację „Bezpiecznik” można pobrać na telefony z systemem iOS Android.

Dodaj komentarz