Raport z Polski Wydarzenia

Do UTK trafiło prawie pół tysiąca zgłoszeń dot. bezpieczeństwa w ruchu kolejowym

W roku 2020 do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego trafiło 440 zgłoszeń dot. Bezpieczeństwa w ruchu kolejowym. Ich natychmiastowa weryfikacja pozwala zwiększać poziom bezpieczeństwa na torach.

W minionym roku większość zgłoszeń – 171 – dotyczyła stanu technicznego i utrzymania infrastruktury oraz przyległych gruntów. Jest to kategoria, która od wielu lat dominuje w liczbie zgłoszeń. Potwierdza to zasadność uznawania tego zagadnienia jako jednego z priorytetów nadzorczych Prezesa UTK. Drugą najliczniejszą grupę tematyczną stanowi natomiast obszar stanu technicznego i utrzymania pojazdów kolejowych (51 zgłoszeń), który również podlega wzmożonym działaniom nadzorczym ze strony Prezesa UTK. Uruchomiona w 2020 r. aplikacja „Bezpiecznik” zwiększyła liczbę zgłoszeń wpływających do urzędu.

– Dzięki podejmowaniu niezwłocznych i zdecydowanych działań w reakcji na przekazywane zgłoszenia często przyczyniamy się do wyeliminowania potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Ważne są wszystkie sygnały. Dlatego ułatwiamy zgłaszanie potencjalnych nieprawidłowości. Poza formularzem on-line i infolinią uruchomiliśmy aplikację „Bezpiecznik”, która umożliwia łatwe przesłanie informacji za pośrednictwem telefonu – mówi dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

 

Czytaj dalej >