Personalia Raport z Polski

Dr Marcin Rodek Prezesem Zarządu H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych

Dr Marcin Rodka objął funkcję Prezesa Zarządu H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. Rada Nadzorcza spółki powołała go na stanowisko 15 lutego.

Dr Marcin Rodek, Prezes Zarządu H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych
Dr Marcin Rodek, Prezes Zarządu H. CegielskiFabryka Pojazdów Szynowych

Marcin Rodek jest radcą prawnym. Ukończył prawo oraz chemię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zdobył doktorat w dziedzinie prawa patentowego na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium, na którym ukończył także studium LL.M. podstaw prawa niemieckiego. Jest stypendystą Instytutu Maksa Plancka ds. Innowacji i Konkurencji. Studiował także na Uniwersytecie w Zurychu. Ukończył m.in. Studium prawa Anglii i UE prowadzone przez Uniwersytet Cambridge, Studium Programów Europejskich oraz Szkołę Letnią Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w Genewie.
Zarządzał i brał udział w realizacji wielu innowacyjnych projektów. Rodek od lat doradzał renomowanym i pionierskim przedsiębiorstwom pomagając w ich rozwoju.

Dr Marcin Rodek, LL.M. jest również autorem licznych publikacji, w tym także zagranicznych, w dziedzinie prawa spółek, prawa na dobrach niematerialnych (tzw. własności intelektualnej), prawa lotniczego oraz kolejnictwa.

Dodaj komentarz