global

ERA omówi problematyczne kwestie TSI

Czy zmiany w Technicznych Specyfikacjach Interoperacyjności (TSI) budzą wątpliwości? Agencja Kolejowa Unii Europejskiej organizuje cykl webinariów, podczas których omówi wszystkie problematyczne kwestie.

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (ERA) organizuje cykl webinariów, wyjaśniając nurtujące branżę zagadnienia dot. TSI.
Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (ERA) organizuje cykl webinariów, wyjaśniając nurtujące branżę zagadnienia dot. TSI.

– Pakiet zmian w TSI 2023 został przyjęty przez Komitet ds. Interoperacyjności i Bezpieczeństwa Kolei 30 marca 2023 r., a wszedł w życie 28 września 2023 r – informuje Urząd Transportu Kolejowego. – Obejmuje on zmiany w TSI ENE, INF, LOC&PAS, NOI, OPE, PRM i WAG, a także w TSI CCS. Wprowadzono również zmiany w rejestrze infrastruktury (RINF) i rejestrze typów pojazdów dopuszczonych do eksploatacji (ERATV).

 

W związku z problemami z interpretacją, Agencja Kolejowa UE zorganizuje spotkania online, w których omówi wszelkie wątpliwości. Webinaria będą miały formułę Q&A. Pytania można przesłać do Agencji przed webinarium na adres: TSI-QA-2023@era.europa.eu

Sesje będą pogrupowane tematycznie. Tematykę pierwszego webinarium już podano. Dotyczy interpretacji rozdziału 7 TSI stosowanego do taboru kolejowego i pokładowych systemów CCS. Tematy pozostałych 3 sesji zostaną określone na podstawie otrzymanych pytań.

TERMINY WEBINARIÓW:

  • wtorek, 24 października 2023 r., w godz. 12:00-13:30,
  • piątek, 10 listopada 2023 r., w godz. 12:00-13:30,
  • piątek, 24 listopada 2023 r., w godz. 12:00-13:30,
  • czwartek, 7 grudnia 2023 r., w godz. 12:00-13:30.

Informacja o webianariach dostępna jest na stronie ERA.

Dodaj komentarz