Raport z Polski Wydarzenia

Funkcjonariusze SOK oddali krew i osocze

Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei tym razem pomogli chorym w walce z COVID-19. Ponad 100 mundurowych zgłosiło się do  Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na terenie całego kraju, by oddać osocze ozdrowieńców oraz krew.

Fot. SOK

Odpowiadając na apel Narodowego Centrum Krwi ponad 100 funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei w dniach 4-5 lutego oddało osocze i krew. Wszystko po to, aby dać szansę na powrót do zdrowia osobom z ciężkimi objawami zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 oraz zachęcić innych ozdrowieńców do podzielenia się cennym osoczem.

Do trwającej akcji zorganizowanej przez funkcjonariuszy SOK odniósł się Komendant Główny Straży Ochrony Kolei dr inż. Józef Hałyk:

Podejmując tę szlachetną inicjatywę Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei po raz kolejny potwierdzają swoją empatię, zaangażowanie i aktywnie solidaryzują się z potrzebującymi wsparcia osobami. W tym miejscu pragnę raz jeszcze podkreślić, że poświęcenie i wszelkie działania dla ochrony zdrowia i życia innych osób stanowią priorytet dla formacji. W dobie pandemii wszyscy Funkcjonariusze SOK są zgodni co do tego, że konieczne okazuje się podyktowane potrzebą chwili wyjście poza obszar kolejowy. Zgodnie twierdzimy, że dobro powraca, stąd tak mocne poparcie dla inicjatywy, aby w imię słusznej sprawy, solidarnie oddać plazmę i krew dla osób, które zmagają się z ciężkimi objawami COVID-19. Jestem dumny oraz pełen uznania i szczerego podziwu dla moich Funkcjonariuszy, którzy jak zwykle zaimponowali swoją humanitarną postawą. Taki szlachetny gest ze strony drugiego człowieka ma dziś tak wielkie, uniwersalne znaczenie na globalną skalę”.

W ciągu trwania akcji funkcjonariusze SOK docelowo oddadzą około 70 litrów krwi i osocza. Funkcjonariusze SOK,  którzy z przyczyn niezależnych od siebie nie mogli oddać krwi i jej cennych składników w trakcie akcji deklarują kontynuacje inicjatywy i dalszą chęć pomocy
w najbliższych, możliwych terminach.

Dodaj komentarz