Aktualności

Global Debate UICS

W dniach 15-16 listopada w Warszawie odbyła się, zorganizowana przez Międzynarodową Radę Badań Kolejowych Międzynarodowego Związku Kolei (UIC’s IRRB) oraz Instytut Kolejnictwa, konferencja poświęcona przyszłym wyzwaniom mobilności.

Uczestnicy zostali powitani przez Pana Jerzego Wiśniewskiego, Dyrektora Fundamental Values Department w UIC oraz Pana Andrzeja Żurkowskiego, Dyrektora Instytutu Kolejnictwa pełniącego jednocześnie rolę Vice-Przewodniczącego IRRB. Pan Mikołaj Wild, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury w swoim wystąpieniu powiedział, że wolą polskiego rządu jest, aby kolej stała się atrakcyjnym środkiem transportu. Zauważył także, że transport w Polsce znajduje się w szczególnym okresie, pełnym wyzwań i bardzo istotnym dla jego dalszego rozwoju.
W imieniu Przewodniczącego IRRB, Pana Borisa Lapidusa wystąpił Pan Aleksiej Ozerow, który przedstawił kluczowe czynniki wpływające na ewolucję transportu. Zebrani mieli okazję zapoznać się z wideo przesłaniem skierowanym do uczestników konferencji przez Pana Jean-Pierre Loubinoux, Dyrektora Generalnego UIC dostępnym obecnie w internecie.

 Debata zgromadziła blisko 100 uczestników z całej Europy. Jej celem była wymiana poglądów na temat transportu w przyszłości i roli kolei w intermodalnym systemie przewozów. Dyskusja toczyła się w ramach 5 sesji tematycznych:

  • Nowe koncepcje systemów mobilnych
  • W kierunku zintegrowanego systemu transportowego
  • ITnowe szanse i zagrożenia
  • Konkurencyjność podmiotów w transporcie
  • Trwałość i odporność systemu transportu

We wnioskach, Pan Dennis Schut, Kierownik badań UIC i Pan Jerzy Wiśniewski, podkreślili wagę zdecydowania o tym, jakiego rodzaju badania obecnie powinny być prowadzone i w jakim kierunku kolej powinna zmierzać. Jako główne zadania wskazano skupienie się na oczekiwaniach klientów, uwzględnienie w badaniach personelu kolejowego, czerpanie doświadczeń z innych środków transportu i ewolucję nowych technologii. W szczególny sposób podkreślono, że chcąc sprostać wyzwaniom przyszłości należy planować transport z orientacją na przyszłe potrzeby nie w odniesieniu do teraźniejszości.

RK

Dodaj komentarz