Pasażer Raport z Polski Wywiady

J. Malinowski: Wzmocnienie poolu taborowego pozwoliło nam na rozwój siatki połączeń

Jednak biorąc pod uwagę obecną sytuację i prognozy epidemiologiczne zakładamy wyraźne spadki liczby przewożonych pasażerów, począwszy od października. W tej chwili przygotowujemy się do rozszerzenia oferty, która będzie obowiązywała od grudnia, czyli od nowego rozkładu jazdy 2020/2021, zakładamy tu 23 % wzrost świadczonych usług. Zgodnie z planami Samorządu Województwa Łódzkiego uruchomimy połączenia do Drzewicy, do której do tej pory nie dojeżdżaliśmy. Rozszerzymy ofertę połączeń kolejowo-autobusowych (projekt ŁKA+PKS) o kolejne dwa punkty integracyjne, w Piotrkowie Trybunalskim i Radomsku. Dzięki wcześniej podjętym działaniom sytuacja Spółki jest stabilna i nie ma ryzyka utraty płynności finansowej w bieżącym roku, co przełożyło się na stabilność zatrudnienia dla kilkuset pracowników. Oprócz oszczędności w kosztach, ważną rolę odegrała, uzyskana w ramach tarczy antykryzysowej, rządowa pomoc oraz wsparcie Samorządu WŁ, który jako organizator przewozów, utrzymał na niezmienionym poziomie kwotę należnej Spółce rekompensaty z tytułu realizacji usług w 2020 r.