Aktualności Inwestycje Publikacje Firm

Jak odwadniać torowiska i infrastrukturę miejską?

Serwis Pomp Sp. z o.o. zajmuje się instalacjami pompowni odwadniających torowiska, wiadukty i przejścia podziemne. Założyciel spółki Cezary v. Chamier Cieminski, przedstawił nam jej przedmiot działalności i wskazał najważniejsze atuty wprowadzanych rozwiązań.

Czy może Pan przybliżyć czym dokładnie zajmuje się spółka?

Specjalizujemy się w realizacji prefabrykowanych pompowni wód deszczowych, sanitarnych i innych. Dostarczamy zbiorniki pompowni, wyposażamy je w pompy i nierdzewny osprzęt, układy sterowania z czujnikami poziomu oraz uruchamiamy.

Dla końcowego odbiorcy istotne są korzyści z inwestycji. Zatem jakie różnice znajdziemy w Waszych pompowniach od pompowni innych wykonawców?

Sama konstrukcja jest podobna, aczkolwiek mogą różnić je nasze priorytety zorientowane na użytkownika. Na tle innych nasze rozwiązania wyróżniają:

Niezawodność – najważniejsza, urzeczywistniana poprzez podwajanie elementów newralgicznych dla działania pompowni, w tym nie tylko pomp, ale także np. systemu sterowania (sterownik mikroprocesorowy jest dublowany przez działający równolegle system analogowy sterowania pracą pomp), systemu pomiaru poziomu wody (stosujemy dwa systemy, w tym drugi awaryjny, na wypadek dysfunkcji pierwszego systemu).

Prostota – unikamy nadmiaru informacji tj. zbierania, przetwarzania, wysyłania i archiwizowania zbędnych informacji, bowiem obsługa pompowni nie może być zalewana potokiem niepotrzebnych informacji; ilość sygnałów, niezbędnych do prawidłowego działania większości pompowni, nie przekracza 6, a ilość sygnałów, które potrzebuje obsługa pompowni, aby znać jej stan, nie przekracza z reguły 4, wszystko ponadto to information overload (przeładowanie informacyjne), które spowalnia ocenę sytuacji i podjęcie decyzji.

Niskie zużycie energii – zawsze wykonujemy pełne obliczenia hydrauliczne instalacji tłocznej i wskazujemy projektantom i wykonawcom optymalne rozwiązania pod względem kosztów realizacji i kosztów eksploatacji.

Łatwość eksploatacji – obsługa pompowni nie może mieć problemu z ustaleniem algorytmu pracy i roli poszczególnych elementów (nawet jeśli zagubi z czasem instrukcję obsługi), dlatego schemat sterowania musi być prosty i łatwy do zrozumienia.

Niskie koszty serwisowania – nie stosujemy rozwiązań dedykowanych, uzależniających użytkownika od monopolu serwisowego dostawcy; stosujemy rozwiązania uniwersalne: sterowniki mikroprocesorowe danego producenta, mogą być bez problemu zastąpione sterownikami innego producenta; tak samo w przypadku modemów monitoringu SMS/GPRS i BMS, jak i pomp, gdzie preferujemy producentów nie narzucających monopolu serwisowania; stosujemy produkty pewne, sprawdzone a przy tym, jeśli to możliwe, to preferujemy produkty polskie.

Jakie macie doświadczenie w realizacji tego typu obiektów?

Pompownie realizujemy od 1997 roku, czyli w przyszłym roku będzie to już 25 lat. Głównymi odbiorcami naszych produktów są inwestorzy komunalni, ale od kilku lat zauważalną część naszej sprzedaży zaczęły zajmować obiekty realizowane dla innych odbiorców, w tym Wojska Polskiego i PKP PLK.

Dodaj komentarz