Przewozy towarowe

Jak rozwijać transport intermodalny? Za nami spotkanie TOB

Transport intermodalny był tematem kolejnego spotkania online organizowanego przez Transportowe Obserwatorium Badawcze. Udział w nim wzięło ponad 80 osób – teoretyków i praktyków, przedstawicieli administracji centralnej, środowiska naukowego, beneficjentów POIiŚ oraz biznesu.

Wirtualne spotkanie podzielone zostało na dwie części: kontekst szansy i kontekst wyzwania. W trakcie prezentacji i trzech paneli eksperci potwierdzili, że szans i wyzwań nie da się od siebie oddzielić w przypadku transportu intermodalnego. Uczestnicy podjęli się również dyskusji dot. szansy, jaką transport intermodalny może być dla Polski. Zastanawiano się także jakie ta szansa stawia wyzwania przed wszystkimi interesariuszami. Dzięki udziałowi przedstawiciela Portu w Hamburgu można je było porównać z wyzwaniami, które stoją przed jednym z największych portów w Europie.

Polska jako kraj tranzytowy powinna być szlakiem transportowym zarówno w ruchu na linii Północ-Południe, jak i Wschód-Zachód. Przez nasz kraj przebiegają prawie wszystkie korytarze transportowe. Udział przewozów intermodalnych w rynku jest niski w stosunku do potencjału jaki ma Polska, aktualnie możemy jednak zaobserwować tendencję wzrostową. W toku prowadzonych dyskusji zastanawiano się co zrobić, aby wzmocnić polski transport intermodalny. Podczas spotkania nie zabrakło także rozważań jak transport intermodalny poradził sobie z sytuacją w czasie epidemii COVID-19 – czytamy w relacji CUPT.

 

W trakcie jednej z prezentacji wyświetlono wnioski z projektu TRANS TRITIA dotyczącego poprawy koordynacji i planowania transportu towarowego na obszarze TRITIA. Dyskutowano także nad wizją programu rozwoju transportu intermodalnego w Polsce.

Dodaj komentarz