Tabor Wydarzenia

Jak ubezpieczali się w 2019 r. kolejowi przewoźnicy?

Jak przewoźnicy kolejowi wywiązali się w 2019 r. z obowiązku posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ustalonej prawem wysokości? To zbadał Urząd Transportu Kolejowego. Jak informuje, wszyscy przedsiębiorcy spełnili minimalne wymagania w tym zakresie, co stanowi poprawę względem 2018 r.

Z analizy wykonanej przez UTK wynika, że wszyscy licencjonowani przewoźnicy kolejowi wykonujący regularnie przewozy wypełnili przewidziany w art. 46 ust. 10 ustawy o transporcie kolejowym obowiązek zabezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności. Minimalne wymagania to: 100 000 euro dla operatorów kolei wąskotorowej, 250 000 euro dla przewoźników wykonujących przewozy po infrastrukturze, której są zarządcą i 2,5 mln euro dla pozostałych przewoźników.

W grupie przewoźników podlegających obowiązkowi ubezpieczenia działalności w wysokości stanowiącej równowartość w złotych 2,5 mln euro, ponad połowa podmiotów (51%) ubezpieczyła się na kwotę wyższą od obowiązkowego minimum. Średnia ubezpieczenia dla wszystkich przewoźników wyniosła 34 mln zł, dla przewoźników pasażerskich 57,5 mln zł,  a dla przewoźników towarowych – 30,5 mln zł.

Czytaj dalej >