Pasażer

Jak zachować się w pociągu? Poznajcie podróżniczy savoir-vivre

Z okazji przypadającego 21 listopada Dnia Życzliwości PKP Intercity i Adam Jarczyński przypomnieli, jak dotrzeć do celu w zgodzie z Kodeksem Kulturalnego Podróżowania.

podróż pociągiem udajemy się w celach wypoczynkowych, służbowych czy odwiedzić bliskich. Chcemy przy tym, by odbyła się szybko, sprawnie i komfortowo oraz pozostawiła po sobie tylko pozytywne wrażenia. To ostatnie w dużym stopniu zależy od każdego z nas.

Życzliwość to kluczowa rzecz w kwestii relacji międzyludzkich. Wsiadając do pociągu pamiętajmy, że nie jest to nasz prywatny środek lokomocji, ale przestrzeń, którą dzielimy z ludźmi w różnym nastroju i o różnych doświadczeniach – mówi Adam Jarczyński, ekspert ds. savoir-vivre, autor bloga www.dobremaniery24.pl i współtwórca Fundacji TAKTowni i Kodeksu Kulturalnego Podróżowania PKP Intercity.

Pierwotnie stworzony poradnik powstał na bazie sondy z udziałem ponad 3 tys. osób i badań fokusowych wśród pasażerów. Jego zaktualizowana wersja to wynik wspólnych konsultacji kolejowej spółki oraz Adama Jarczyńskiego. Nowy Kodeks stanowi odpowiedź na zmiany jakie przechodzi kolej i zmieniające się oczekiwania pasażerów w kwestii zachowań towarzyszy podróży.
Kodeks Kulturalnego Podróżowania wyróżnia prostota i ponadczasowość. Stosowanie się do tych kilku prostych zasad sprawi, że słowa „Dziękuję za wspólną podróż, do widzenia” będą wypowiedziane szczerze. Pamiętajmy o tym nie tylko w Dniu Życzliwości ­- mówi Adam Jarczyński, ekspert ds. savoir-vivre, autor bloga www.dobremaniery24.pl i współtwórca Fundacji TAKTowni, doradzający PKP Intercity przy projekcie „Strefa Kulturalnego Podróżowania”.

W ciszy i ogólnym porządku