Targi Wydarzenia

Jakie zmiany w prawie czekają rynek przewozów kolejowych?

Fundacja ProKolej oraz Urząd Transportu Kolejowego zapraszają do udziału w II konferencji „Prawo Kolejowe. Praktyka i kontrola sądowa”. Wydarzenie odbędzie się w formie hybrydowej 11 kwietnia – stacjonarnie w siedzibie UTK oraz online, poprzez stronę kolej365.pl.

Konferencja ma charakter hybrydowy: odbywać się będzie w formule stacjonarnej w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie, w al. Jerozolimskich 134 i w formule online.
Konferencja ma charakter hybrydowy: odbywać się będzie w formule stacjonarnej w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie, w al. Jerozolimskich 134 i w formule online.

Punktem kulminacyjnym tegorocznej konferencji będzie debata – “Prawo kolejowe a realizacja Europejskiego Zielonego Ładu – pomiędzy konkurencją w transporcie pasażerskim a interwencją w transporcie towarowym.

Temat panelu dyskusyjnego dotyczy newralgicznego zagadnienia w transporcie kolejowym: otwarcia rynku przewozów kolejowych w transporcie zarówno pasażerskim, jak i towarowym. Do tej pory w praktyce regulacyjnej obowiązywał paradygmat towarowych przewozów organizowanych na zasadach rynkowych, z rygorem pokrywania faktycznych kosztów na zasadzie „korzystający płaci” i dotowanymi w znacznym stopniu przewozami pasażerskimi.

Czy jednak priorytet celów klimatycznych i środowiskowych w polityce UE nie wymusi zmian, które miałyby polegać na podejmowaniu interwencji (zachęt finansowych) na rynku przewozów kolejowych – towarowych – po to, by szybciej zastępowały one inne, bardziej emisyjne i szkodliwe środki transportu? Czy nie należałby też przyspieszyć dopuszczenia szerszej konkurencji w komunikacji pasażerskiej?

Innymi tematami poruszanymi podczas konferencji będą m.in. wpływ orzecznictwa sądowego na działalność regulacyjną Prezesa UTK oraz wybrane przykłady orzeczeń sądowych, w tym Trybunału Sprawiedliwości UE na praktykę funkcjonowania rynków kolejowych.

Konferencja ma charakter hybrydowy: odbywać się będzie w formule stacjonarnej w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie, w al. Jerozolimskich 134 i w formule online. Udział w obu formach jest bezpłatny, po wcześniejszym zarejestrowaniu uczestnictwa.

Link do rejestracji i szczegółowa agenda konferencji dostępna jest na stronie https://kolej365.pl/prawo-kolejowe-2/.

Dodaj komentarz