Tramwaje Wywiady

Jarosław Więckowski, MZK Toruń: Budowa linii na Jar to krok do ekologicznego transportu miejskiego [WYWIAD]

Wyczekiwana przez wielu mieszkańców Torunia inwestycja ruszyła w październiku. Nowa linia tramwajowa na osiedle Jar ułatwi torunianom sprawniejsze dotarcie do centrum miasta. O tym, jak przebiegają prace, mówi Jarosław Więckowski, Dyrektor Działu Projektów Infrastrukturalnych Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Toruniu.

arosław Więckowski, Dyrektor Działu Projektów Infrastrukturalnych Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Toruniu (fot. nadesłane)
Jarosław Więckowski, Dyrektor Działu Projektów Infrastrukturalnych Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Toruniu (fot. nadesłane)

Prace budowlane rozpoczęły się ponad 3 miesiące temu – 12 października 2021 r. Co już udało się zrobić, a jakie działania jeszcze są przed wykonawcą?

Umowy z wykonawcą robót-konsorcjum firm Balzola Polska Sp. z o.o. i Intop Warszawa Sp. z o.o. podpisano 30 sierpnia 2021 r. W dniu 4 października 2021 r. rozpoczęto prace przygotowawczo-porządkowe, m.in.  rozbiórki budynków w śladzie al. 700-lecia Torunia. Natomiast 12 października wprowadzono tymczasową organizację ruchu oraz rozpoczęto roboty zasadnicze na następujących zakresach:

  • al. 700-lecia Torunia: od ul. Dekerta do ul. Podgórnej/Bema (etap B4),
  • ul. Długa: od ul. Szosa Chełmińska do ul. Mohna (etap B7),
  • ul. Polna: od przejazdu PKP do ul. Traktorowej (etap A1),
  • ul. Watzenrodego: od ul. Hubego do ul. Grasera (etap A6),
  • ul. Watzenrodego: od ul. Grasera do ul. Strobana (etap A7).

Jak obecnie wygląda stan prac?

W przypadku odcinka B4 zakończono prace porządkowe. W trakcie jest usuwanie kolizji energetycznych, teletechnicznych, gazowych i wodociągowych oraz budowa kanalizacji deszczowej.

Na etapie B7 wykonano prace związane z demontażem nawierzchni jezdni i chodników, usuwane są kolizje energetyczne oraz sieci gazowej. Przebudowywano kanalizację deszczową i sanitarną. Rozpoczęto przebudowę magistrali wodociągowej biegnącej wzdłuż ul. Długiej, a niebawem rozpocznie się korytowanie jezdni.

W następnej kolejności będą realizowane prace na etapie B5 (Szosa Chełmińska: od ul. Bema do trasy średnicowej) oraz B6 (Szosa Chełmińska: od trasy średnicowej do ul. Długiej).

W przypadku odcinka A, ułożono drenaż torowiska. Kontynuowane są prace przy układaniu warstwy stabilizującej z kruszywa, trwa opracowanie projektu dla rozwiązania kolizji z niezinwentaryzowaną kanalizacją teletechniczną.

Na etapie A6 i A7 na ukończeniu są prace przy układaniu warstwy stabilizującej z kruszywa. Kontynuowane są również prace przy układaniu drenażu torowiska, trwa przygotowanie do ułożenia płyt i przygotowania objazdu na skrzyżowaniu ul. Watzenrodego i ul. Hubego.

W następnej kolejności (kwiecień) będą realizowane prace na etapie A3 (ul. Ugory: od ul. Polnej do ul. Watzenrodego, A5 (ul. Watzenrodego: od CH do ul. Hubego), A8 (Rondo – ul. Strobanda).

Przed Wykonawcą jeszcze ponad rok intensywnych prac, które planuje się zakończyć w połowie 2023 r.

Jakie utrudnienia czekają na mieszkańców w związku z trwającymi i przyszłymi pracami?

Nowa linia przebiegać będzie z centrum Torunia Szosą Chełmińską, ul. Długą, Legionów, Polną, Ugory, a także Watzenrodego do nawrotu w ul. Strobanda. Zakres prac jest więc bardzo rozległy. Wykonawca ma za zadanie budowę torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, przejazdu kolejowo-drogowo-tramwajowego na ul. Legionów, budowę i przebudowę fragmentów jezdni, nowych przystanków (część z nich będzie miała formę tzw. zielonych przystanków), chodników i ścieżek rowerowych oraz istniejącej infrastruktury energetycznej, sanitarnej, gazowej, ciepłowniczej i teletechnicznej. Inwestycja obejmie także budowę nowej i przebudowę istniejącej sygnalizacji na skrzyżowaniach i montaż nowych tablic Systemu Informacji Pasażerskiej.

Dodaj komentarz