Tramwaje Wywiady

Jarosław Więckowski, MZK Toruń: Budowa linii na Jar to krok do ekologicznego transportu miejskiego [WYWIAD]

W następnej kolejności będą realizowane prace na etapie B5 (Szosa Chełmińska: od ul. Bema do trasy średnicowej) oraz B6 (Szosa Chełmińska: od trasy średnicowej do ul. Długiej).

W przypadku odcinka A, ułożono drenaż torowiska. Kontynuowane są prace przy układaniu warstwy stabilizującej z kruszywa, trwa opracowanie projektu dla rozwiązania kolizji z niezinwentaryzowaną kanalizacją teletechniczną.