Tramwaje Wywiady

UTP w Bydgoszczy widzi przyszłość w transporcie szynowym

Fot. nadesłane

Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, dr hab. inż. Janusz Musiał, prof. nadzw. UTP przedstawił dokonania, obecną działalność i plany kierowanej przez siebie jednostki w kontekście transportu szynowego.

Wydział Inżynierii Mechanicznej funkcjonuje od lat 50-tych ubiegłego stulecia. Panie Profesorze, jaka jest obecnie wizja działalności kierowanej przez Pana jednostki?

Wydział Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy może poszczycić się 68-letnią tradycją. Początki sięgają roku 1951, gdy to na bazie Wydziału Mechanicznego powołano Wieczorową Szkołę Inżynierską w Bydgoszczy. Tak długi okres działalności pozwolił na wypromowanie ponad 10 tysięcy absolwentów, którzy to zasilili kadrę kierowniczą w przemyśle. Podstawowym zadaniem Wydziału jest kształcenie studentów. Głównym kierunkiem studiów jest mechanika i budowa maszyn, który to prowadzony jest nieprzerwanie od początku istnienia wydziału. Kolejnym kierunkiem jest transport. Rozwój tej dziedziny spowodował, że transport stał się jednym z najważniejszych gałęzi przemysłu. Wydział otwiera się również na kierunki interdyscyplinarne tj.: wzornictwo, kształcąc studentów łączących cechy nauk inżynierskich i artystycznych. Połączenia tych, jakże różnych cech spowodowało, że wiele prac studenckich znalazło zastosowanie w środkach transportu (np. elementy wyposażenia wagonów). Interdyscyplinarnym kierunkiem z pogranicza mechaniki, informatyki i elektroniki jest mechatronika.