Personalia

Personalia

Arkadiusz Arciszewski członkiem zarządu Trakcja PRKiI

Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Arkadiusza Arciszewskiego na stanowisko Członka Zarządu Trakcji PRKiI S.A. Arciszewski jest absolwentem Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach na Wydziale Budownictwa Lądowego w specjalności Budowa Dróg i Mostów. Pracował m.in. dla takich spółek jak: Budimex, Strabag, Pol Aqua jak i PKP Polskie Linie Kolejowe. Z Trakcja PRKiI jest związany od grudnia 2018 r. – był dyrektorem dywizji drogowo-mostowej oraz dyrektorem operacyjnym odpowiedzialnym za pion produkcyjny.

Marzec i Radwan w zarządzie Tramwajów Warszawskich

Rada nadzorcza Tramwajów Warszawskich podjęła decyzję o powołaniu zarządu spółki na kolejną kadencję, która upłynie w 2021 r.
Prezesem zostaje Wojciech Bartelski. Natomiast Joannę Baczewską, odpowiedzialną za finanse, zastąpi Dariusz Marzec, a miejsce Wojciecha Pęsika, któremu podlegały przewozy, zajmie Artur Radwan.
Wojciech Bartelski kieruje Tramwajami Warszawskimi od czerwca 2017 r. Wcześniej był członkiem zarządu ds. rozwoju infrastruktury, a w latach 2006-2014 r. pełnił funkcję burmistrza dzielnicy Warszawa Śródmieście.
W spółce pozostaje również Robert Kościelny, który jest członkiem zarządu ds. wsparcia. Był wieloletnim członkiem rady nadzorczej Tramwajów Warszawskich, a w 2017 r. został powołany w skład zarządu spółki.
Z zarządem pożegnali się jego wieloletni członkowie: Joanna Baczewska, której podlegały finanse oraz Wojciech Pęsik, który odpowiadał za przewozy i eksploatację. Członkiem zarządu ds. ekonomicznych został Dariusz Marzec, a ds. przewozowych – Artur Radwan.
Dariusz Marzec w latach 2013-2016 był wiceprezesem zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna. Wcześniej był wiceprezesem zarządu czeskiej firmy Unipetrol. Ma doświadczenie menedżerskie w firmach konsultingowych, takich jak Artur Andersen, PwC czy KPMG. W latach 2004-2005 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa odpowiedzialnego za nadzór właścicielski i sektory gazowniczy, paliwowy i energetyczny.
Artur Radwan, w branży kolejowej jest znany przede wszystkim z Kolei Mazowieckich, gdzie w latach 2010-2017 pełnił funkcję prezesa zarządu i dyrektora generalnego. Wcześniej pracował w Przewozach Regionalne, gdzie był członkiem zarządu i dyrektorem ds. personalnych. Pracował także w firmach prywatnych jak Coca-Cola czy Star Foods.

MD

Dodaj komentarz