Wywiady

Stawiamy na nowoczesne technologie i współpracę

O nowej marce konsumenckiej, specyfice przewozów w regionie, parku taborowym i planach na przyszłość rozmawiał z nami Waldemar Bachmatiuk, Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Przewozów Regionalnych.

Raport Kolejowy: Pod koniec ubiegłego roku na rynek weszła nowa marka konsumencka – POLREGIO. W jaki sposób ta zmiana przebiegała w województwie kujawsko-pomorskim? Jak szybko POLREGIO stało się marką widoczną i rozpoznawalną?

Waldemar Bachmatiuk: Zmiany wizerunkowe związane z wprowadzeniem nowej marki POLREGIO były realizowane we wszystkich oddziałach regionalnych obejmujących teren działania spółki. W Kujawsko- -Pomorskim Oddziale Przewozów Regionalnych proces ten przebiegał bardzo sprawnie. Elementy wyróżniające nową markę POLREGIO nawiązują do tradycyjnych wartości – syntetyczne przedstawienie orła i elementów symboliki kolejowej tj. element resoru piórowego. Chcemy przybliżyć naszym pasażerom fakt, że jesteśmy Spółką z historią i tradycją, która zmienia się na korzyść poprzez ciągłe podnoszenie poziomu jakości świadczonych usług. Naszym celem jest zwiększenie rozpoznawalności marki, między innymi poprzez organizację różnych akcji promocyjnych i eventów okolicznościowych z udziałem pasażerów. W naszym województwie było to np. otwarcie Kolejowej Izby Tradycji w Toruniu bądź zorganizowanie atrakcji dla dzieci z okazji Dnia Dziecka. We współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego organizowaliśmy w czerwcu obchody Święta Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Został nam nadany tytuł Oficjalnego Partnera tego wydarzenia. Wszystkie te przedsięwzięcia były wspaniałą okazją do promocji marki POLREGIO. Sądzę, że doskonałym świadectwem rozpoznawalności marki i zadowolenia pasażerów ze świadczonych przez nas usług jest przyznanie w tym roku marce POLREGIO specjalnego wyróżnienia – JAKOŚĆ ROKU DIAMENT w Europejskim Certyfikacie JAKOŚĆ ROKU.

RK: Co nowa marka konsumencka oznacza w praktyce?

WB: Wprowadzenie nowej marki konsumenckiej jest częścią realizowanego w Przewozach Regionalnych Planu Restrukturyzacji, który obejmuje między innymi modernizację oraz zakup nowego taboru. Chcemy rozwijać kolej, która będzie bezpieczna, komfortowa i korzystna cenowo dla naszych klientów. Nowa marka ma na celu zwrócenie uwagi pasażerów na zmiany zachodzące w naszej firmie, które realizowane są zgodnie z hasłem „Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje”. Jesteśmy po to, by nasi pasażerowie każdego dnia mogli wygodnie i szybko przemieszczać się do pracy, szkoły, urzędu, sklepu, domu. Naszą atrakcyjną ofertą przewozową integrujemy poszczególne regiony Polski.

RK: Jak na nową markę zareagowali pasażerowie w regionie?

WB: Po ilości sprzedawanych biletów widzimy, że nasi pasażerowie bardzo dobrze odebrali zmiany, jakie zachodzą w Spółce. Pasażerowie cenią sobie oferowany przez POLREGIO komfort, wprowadzone oferty tańszych podróży oraz atrakcyjne ceny biletów. W przypadku oferty „Kolej na seniora” odnotowaliśmy wzrost sprzedaży biletów o około 124% w stosunku do roku ubiegłego.

RK: Jak wygląda specyfika transportu kolejowego w województwie kujawsko-pomorskim? Czym się ten region różni od innych?

Dodaj komentarz