Wywiady

Stawiamy na nowoczesne technologie i współpracę

O nowej marce konsumenckiej, specyfice przewozów w regionie, parku taborowym i planach na przyszłość rozmawiał z nami Waldemar Bachmatiuk, Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Przewozów Regionalnych.

Raport Kolejowy: Pod koniec ubiegłego roku na rynek weszła nowa marka konsumencka – POLREGIO. W jaki sposób ta zmiana przebiegała w województwie kujawsko-pomorskim? Jak szybko POLREGIO stało się marką widoczną i rozpoznawalną?

Waldemar Bachmatiuk: Zmiany wizerunkowe związane z wprowadzeniem nowej marki POLREGIO były realizowane we wszystkich oddziałach regionalnych obejmujących teren działania spółki. W Kujawsko- -Pomorskim Oddziale Przewozów Regionalnych proces ten przebiegał bardzo sprawnie. Elementy wyróżniające nową markę POLREGIO nawiązują do tradycyjnych wartości – syntetyczne przedstawienie orła i elementów symboliki kolejowej tj. element resoru piórowego. Chcemy przybliżyć naszym pasażerom fakt, że jesteśmy Spółką z historią i tradycją, która zmienia się na korzyść poprzez ciągłe podnoszenie poziomu jakości świadczonych usług. Naszym celem jest zwiększenie rozpoznawalności marki, między innymi poprzez organizację różnych akcji promocyjnych i eventów okolicznościowych z udziałem pasażerów. W naszym województwie było to np. otwarcie Kolejowej Izby Tradycji w Toruniu bądź zorganizowanie atrakcji dla dzieci z okazji Dnia Dziecka. We współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego organizowaliśmy w czerwcu obchody Święta Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Został nam nadany tytuł Oficjalnego Partnera tego wydarzenia. Wszystkie te przedsięwzięcia były wspaniałą okazją do promocji marki POLREGIO. Sądzę, że doskonałym świadectwem rozpoznawalności marki i zadowolenia pasażerów ze świadczonych przez nas usług jest przyznanie w tym roku marce POLREGIO specjalnego wyróżnienia – JAKOŚĆ ROKU DIAMENT w Europejskim Certyfikacie JAKOŚĆ ROKU.

RK: Co nowa marka konsumencka oznacza w praktyce?

WB: Wprowadzenie nowej marki konsumenckiej jest częścią realizowanego w Przewozach Regionalnych Planu Restrukturyzacji, który obejmuje między innymi modernizację oraz zakup nowego taboru. Chcemy rozwijać kolej, która będzie bezpieczna, komfortowa i korzystna cenowo dla naszych klientów. Nowa marka ma na celu zwrócenie uwagi pasażerów na zmiany zachodzące w naszej firmie, które realizowane są zgodnie z hasłem „Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje”. Jesteśmy po to, by nasi pasażerowie każdego dnia mogli wygodnie i szybko przemieszczać się do pracy, szkoły, urzędu, sklepu, domu. Naszą atrakcyjną ofertą przewozową integrujemy poszczególne regiony Polski.

RK: Jak na nową markę zareagowali pasażerowie w regionie?

WB: Po ilości sprzedawanych biletów widzimy, że nasi pasażerowie bardzo dobrze odebrali zmiany, jakie zachodzą w Spółce. Pasażerowie cenią sobie oferowany przez POLREGIO komfort, wprowadzone oferty tańszych podróży oraz atrakcyjne ceny biletów. W przypadku oferty „Kolej na seniora” odnotowaliśmy wzrost sprzedaży biletów o około 124% w stosunku do roku ubiegłego.

RK: Jak wygląda specyfika transportu kolejowego w województwie kujawsko-pomorskim? Czym się ten region różni od innych?

WB: Specyficzny w naszym województwie jest podział zadań w transporcie pasażerskim. Mamy konkurencję w postaci innego przewoźnika, który realizuje przewozy trakcją spalinową na liniach niezelektryfikowanych. My prowadzimy przewozy pojazdami przystosowanymi do trakcji elektrycznej. W ramach projektu BiT City dysponujemy nowoczesnym taborem, zakupionym przez UM Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W początkowej fazie projektu jeździliśmy nowoczesnymi Elfami jedynie na trasie Bydgoszcz Gł. – Toruń Wschód – Bydgoszcz Gł. Jednakże w związku z zapotrzebowaniem społecznym i popularnością nowych pojazdów w uzgodnieniu z UM rozszerzyliśmy przewozy o trasy do: Nakła, Jabłonowa Pomorskiego i Włocławka. Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że pasażerowie doceniają to, że do Gdyni jeździmy nowoczesnym, klimatyzowanym taborem, przystosowanym także do przewozu osób niepełnosprawnych.

RK: J ak w ygląda s truktura O ddziału? Ilu pracowników Państwo zatrudniają?

WB: W struktury Oddziału wchodzą między innymi dwie Sekcje: Sekcja Drużyn Pociągow ych oraz Sekcja Utrzymania Taboru Trakcyjnego. Atutem Oddziału jest bardzo dobrze rozwinięte zaplecze techniczne. Na stacji Toruń Kluczyki zlokalizowana jest hala warsztatowa o powierzchni około 18 tys. metrów kwadratowych. Niebawem utworzona zostanie tam nowoczesna malarnia, która będzie świadczyć usługi przede wszystkim na potrzeby własne Spółki oraz dla kontrahentów zewnętrznych. Stawiamy na nowoczesne technologie. Pozwoli nam to na ciągłe podnoszenie jakości oferowanych usług.

RK: Jakim taborem i zapleczem Państwo dysponują?

WB: Sytuacja firmy zmieniła się znacząco w momencie, gdy większość udziałów Spółki przejęła Agencja Rozwoju Przemysłu (50 proc. i jeden udział), wspierając ją ogromnym zastrzykiem finansowym w kwocie 770 mln zł. Umożliwiło to przeprowadzenie szeregu inwestycji, jak np. modernizacja i zakup nowoczesnego taboru, spełniającego wszystkie normy Unii Europejskiej. Dzięki temu Oddział Kujawsko-Pomorski posiada sześć pojazdów typu Elf wyprodukowanych w PESA Bydgoszcz. Wkrótce pojawią się kolejne nowe pojazdy. W nowym rozkładzie jazdy będziemy przewozić dodatkowo czterema nowoczesnymi składami typu EN-76 będącymi własnością Spółki. Niebawem jako Oddział będziemy w pełni dysponowali nową flotą taborową oraz zmodernizowaną.

RK: Ile pasażerów Państwo przewożą? Jakie trasy cieszą się największą popularnością?

WB: Przez pierwsze półrocze 2017 r. przewieźliśmy ponad 2,1 mln osób, co stanowi wzrost o 3 proc. w stosunku do roku ubiegłego. Największą popularnością cieszą się trasy, przy których równolegle nie przebiega droga kołowa. W województwie kujawsko-pomorskim są to trasy: Bydgoszcz – Laskowice, Bydgoszcz – Toruń, Bydgoszcz – Wyrzysk Osiek, Toruń – Włocławek, Toruń – Jabłonowo Pomorskie, Inowrocław – Mogilno.

RK: Na koniec proszę opowiedzieć o Państwa planach na najbliższą przyszłość.

WB: Tak jak wspomniałem wcześniej, cieszy nas bardzo, że praktycznie od nowego roku 50 proc. taboru to tabor nowej generacji, a pozostała część to tabor w pełni zmodernizowany, posiadający m.in. nowoczesny system informacji pasażerskiej, system monitoringu wewnętrznego oraz zewnętrznego (co znacząco poprawia bezpieczeństwo pasażerów) oraz nowe, ergonomiczne siedzenia, w całości przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Bardzo ważnym ogniwem jest także nasze zaplecze techniczne. Trwa proces doinwestowania tego zaplecza w maszyny i urządzenia nowej generacji. Technologicznie musimy być przygotowani do procesów utrzymania nowoczesnego taboru, co ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo realizowanych przez nasz Oddział przewozów. Ma to również wpływ na rozwój naszej działalności utrzymaniowej i naprawczej dla innych przewoźników kolejowych. Z uwagi na zapewnienie nowych kadr nawiązaliśmy kontakt z Technikum Kolejowym w Bydgoszczy i poprzez realizowanie praktyk zawodowych staramy się zachęcić młodych i otwartych ludzi do współpracy.

Rozmawiała LS

Materiał ukazał się w Raporcie Kolejowym 4/2017

Reklama