Aktualności global Wywiady

Tomasz Lachowicz: Mimo pandemii pracy przybywa [WYWIAD]

O wyzwaniach Europejskiego Roku Kolei, korzyściach dla Polski i brukselskim wsparciu polskich przewoźników kolejowych rozmawiamy z Tomaszem Lachowiczem, Dyrektorem Przedstawicielstwa PKP S.A. przy Unii Europejskiej.
Tomasz Lachowicz
Rok 2021 ogłoszono Europejskim Rokiem Kolei. Czy w dobie pandemii cel akcji – promowanie kolei jako atrakcyjnego, bezpiecznego, innowacyjnego i ekologicznego środka transportu – trudniej będzie zrealizować? Promowanie kolei jest szczególnie ważne teraz, kiedy wszystkie rodzaje transportu muszą pozycjonować swoją pozycję rynkową po okresie spowolnienia gospodarczego. Analizy wskazują, że odbudowa gospodarki powinna nastąpić w drugim półroczu tego roku. Stąd bardzo istotne jest, że udało się nam – jako sektorowi kolejowemu w Brukseli – przekonać Komisję Europejską, aby rok 2021 był rokiem kolei. Pierwszy raz w historii taka inicjatywa ukierunkowana jest na transport. To pokazuje siłę i potencjał kolei oraz jej szczególne znaczenie dla osiągnięcia celów klimatycznych w UE i w Polsce. Zamysłem ERK jest szeroka promocja transportu kolejowego w UE, w tym przede wszystkim zwiększenie przewozów pasażerskich i towarowych koleją, wygenerowanie jak największych przesunięć modalnych na jej rzecz, i tym samym przybliżenie UE do realizacji strategicznych celów zdefiniowanych w Europejskim Zielonym Ładzie, czy niedawno opublikowanej Europejskiej Strategii na rzecz inteligentnej i zrównoważonej mobilności. Tym samym działania podejmowane w ramach ERK mają w zamierzeniu KE nadać kolei odpowiedni strategiczny i polityczny priorytet na poziomie władz i decydentów państw członkowskich, a na poziomie operacyjnym zwiększyć liczbę jej użytkowników.