Aktualności global Pasażer Targi Wydarzenia

Podróż się zaczyna 2021 Europejskim Rokiem Kolei!

Inicjatywa uznająca 2021 rok za rok kolei ma podkreśli korzyści płynące z kolei jako równoważonego, inteligentnego i bezpiecznego środka transportu. Natomiast różnorodność działań sprawi, że kolej będzie w centrum uwagi na całym kontynencie w bieżącym roku.

Adina Vălean – Europejska komisarz ds. Transportu

– Nasza przyszła mobilność musi być zrównoważona, bezpieczna, wygodna i niedroga. Kolej to wszystko oferuje, ale i wiele więcej! Europejski Rok Kolei daje nam możliwość ponownego odkrycia tego środka transportu. Dzięki różnorodnym działaniom, wykorzystamy tę okazję, aby pomóc kolei w pełnym wykorzystaniu jej potencjału.

Kolej to przyszłość
Kolej w Unii Europejskiej jest odpowiedzialna za mniej niż 0,5% emisji gazów cieplarnianych związanych z transportem. To powoduje, że jest to jedną z najbardziej zrównoważonych form transportu pasażerskiego i towarowego. Ponadto kolej to wyjątkowo bezpieczny środek podróżowania, który, jak zaznaczono w Komisji Europejskiej, łączy ludzi i przedsiębiorstwa w całej UE za pośrednictwem transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Nie oznacza to jednak, że jest to popularny środek transportu. Korzysta z niego raptem 7% pasażerów. Towarów natomiast przewozi się około 11%.

Kolej w Unii Europejskiej jest odpowiedzialna za mniej niż 0,5% emisji gazów cieplarnianych związanych z transportem

Europejski Rok Kolei to czas, który ma nadać kolei nowy rozmach, tak aby pomóc w zwiększeniu podanych wcześniej wartości. Efektem będzie znaczące zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia będących rezultatem działań transportowych w UE. A to, jak podkreśla Bruksela, będzie znaczący wkład w wysiłki UE w ramach Europejskiego Zielonego Ładu.