Aktualności global Pasażer Targi Wydarzenia

Podróż się zaczyna 2021 Europejskim Rokiem Kolei!

Inicjatywa uznająca 2021 rok za rok kolei ma podkreśli korzyści płynące z kolei jako równoważonego, inteligentnego i bezpiecznego środka transportu. Natomiast różnorodność działań sprawi, że kolej będzie w centrum uwagi na całym kontynencie w bieżącym roku.

Adina Vălean – Europejska komisarz ds. Transportu

– Nasza przyszła mobilność musi być zrównoważona, bezpieczna, wygodna i niedroga. Kolej to wszystko oferuje, ale i wiele więcej! Europejski Rok Kolei daje nam możliwość ponownego odkrycia tego środka transportu. Dzięki różnorodnym działaniom, wykorzystamy tę okazję, aby pomóc kolei w pełnym wykorzystaniu jej potencjału.

Kolej to przyszłość
Kolej w Unii Europejskiej jest odpowiedzialna za mniej niż 0,5% emisji gazów cieplarnianych związanych z transportem. To powoduje, że jest to jedną z najbardziej zrównoważonych form transportu pasażerskiego i towarowego. Ponadto kolej to wyjątkowo bezpieczny środek podróżowania, który, jak zaznaczono w Komisji Europejskiej, łączy ludzi i przedsiębiorstwa w całej UE za pośrednictwem transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Nie oznacza to jednak, że jest to popularny środek transportu. Korzysta z niego raptem 7% pasażerów. Towarów natomiast przewozi się około 11%.

Kolej w Unii Europejskiej jest odpowiedzialna za mniej niż 0,5% emisji gazów cieplarnianych związanych z transportem

Europejski Rok Kolei to czas, który ma nadać kolei nowy rozmach, tak aby pomóc w zwiększeniu podanych wcześniej wartości. Efektem będzie znaczące zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia będących rezultatem działań transportowych w UE. A to, jak podkreśla Bruksela, będzie znaczący wkład w wysiłki UE w ramach Europejskiego Zielonego Ładu.

Ponadto 2021 rok, jako pierwszy pełny, w którym można zaobserwować wszystkie efekty wdrożenia IV Pakietu Kolejowego jest to czas ważny jako krok w kierunku jednolitego europejskiego obszaru kolejowego.

Wszystkie oczy na kolej w 2021 roku

Już 1 stycznia Komisja Europejska uruchomiła stronę internetową zawierającą informacje na temat inicjatywy. Wydarzenia, projekty i działania w różnych miejscach UE mają podkreślić wielowymiarowość kolei – od innowacyjnego przemysłu kolejowego w Europie, poprzez jej rolę w europejskiej kulturze i dziedzictwie, znaczeniu dla łączenia regionów, ludzi i przedsiębiorstw, jej udział w zrównoważonej turystyce, a także zaangażowanie w stosunki UE z krajami sąsiedzkimi.

Europejski Zielony Ład zakłada 90% redukcję emisji z transportu

do 2050 r.

Program legislacyjny Komisji będzie również odzwierciedlał Europejski Rok Kolei, z propozycjami w sprawie nowego kolejowego partnerstwa przemysłowego, lepszego łączenia kolei z innymi rodzajami transportu oraz bardziej zrównoważonego przewozu towarów.

Inicjatywa, zaproponowana przez Komisję Europejską w marcu i przyjęta przez UE Parlament i Rada w grudniu 2020 r. jest częścią wysiłków UE ukierunkowanych na Europejski Zielony Ład, mający na celu uczynienie jej gospodarki zrównoważoną poprzez osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Jednym z kluczowych elementów planu jest wprowadzenie czystszych i zdrowszych środków transportu. Obecnie bowiem sektor transportu jest odpowiedzialny za około 25% emisji gazów cieplarnianych w Unii. Europejski Zielony Ład zakłada 90% redukcję emisji z transportu do 2050 r.

Aby osiągnąć ten cel i zapewnić, że transport będzie nadal odgrywał swoją rolę Komisja przyjęła dokument Zrównoważonej i Inteligentnej Strategii Mobilności w grudniu 2020 r. Nakreśla ścieżkę w kierunku bardziej zrównoważonych, inteligentnych i elastyczna mobilność i pokazuje kamienie milowe, takie jak podwojenie towarowego transportu kolejowego i potrojenie wielkości kolei dużych prędkości do 2050 r. W następnej kolejności Komisja przedstawi plan działania mający na celu zwiększenie pasażerskiego transportu kolejowego. W strategii przewidziano środki mające na celu poprawę przepustowości i uproszczenie sprzedaży biletów na różne rodzaje transportu, tak aby jeszcze bardziej zwiększyć atrakcyjność kolei.