Raport z Polski Wydarzenia

Trwają konsultacje projektu nowej wspólnej metody oceny bezpieczeństwa

Do 17 marca 2021 zainteresowani mogą zgłosić uwagi do projektu nowej wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie oceny poziomu bezpieczeństwa i wyników na poziomie krajowym i unijnym – tzw. CSM ASLP. Konsultacje prowadzi Agencja Kolejowa Unii Europejskiej.

Stworzenie nowej wspólnej metody oceny bezpieczeństwa to kolejny etap prowadzonych w Agencji prac nad wspólnym raportowaniem zdarzeń kolejowych. Celem nowego rozporządzenia jest wsparcie wymiany informacji o zdarzeniach w systemie kolejowym, ich przyczynach i skutkach, a także o związanych z nimi środkach kontroli ryzyka.

Czytaj dalej >