Raport z Polski Wydarzenia

Trwają konsultacje projektu nowej wspólnej metody oceny bezpieczeństwa

Do 17 marca 2021 zainteresowani mogą zgłosić uwagi do projektu nowej wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie oceny poziomu bezpieczeństwa i wyników na poziomie krajowym i unijnym – tzw. CSM ASLP. Konsultacje prowadzi Agencja Kolejowa Unii Europejskiej.

Stworzenie nowej wspólnej metody oceny bezpieczeństwa to kolejny etap prowadzonych w Agencji prac nad wspólnym raportowaniem zdarzeń kolejowych. Celem nowego rozporządzenia jest wsparcie wymiany informacji o zdarzeniach w systemie kolejowym, ich przyczynach i skutkach, a także o związanych z nimi środkach kontroli ryzyka.

Zgodnie z projektem przewoźnicy kolejowi i zarządcy infrastruktury będą zobowiązani do raportowania tych informacji w specjalnym systemie informatycznym. Na podstawie zgromadzonych danych dokonywana będzie ocena wyników w zakresie bezpieczeństwa na poziomie poszczególnych podmiotów, całego kraju, a także państw Unii Europejskiej. Elementem projektowanego rozporządzenia jest także mechanizm samooceny dojrzałości podmiotu w zakresie zarządzania środkami kontroli ryzyka.

Aby system spełniał przyjęte założenia oraz był funkcjonalny w ramach trwających konsultacji publicznych Agencji zależy na ocenie i przedstawieniu przez podmioty uwag odnoszących się w szczególności do czytelności i zrozumiałości projektu, technicznych i czasowych możliwości jego wdrożenia, koniecznych nakładów finansowych i spodziewanych korzyści. Informacje pochodzące z rynku pozwolą na szczegółowe określenie m.in. strategii wdrożenia rozporządzenia. Obecnie zakładane jest etapowe wdrożenie projektu w latach 2021 – 2026.

Projekt jest dostępny na stronach Agencji Kolejowej Unii Europejskiej, gdzie znajduje się również adres e-mail, na który należy kierować uwagi.

– Zachęcamy do przekazywania do wiadomości Prezesowi UTK (e-mail: utk@utk.gov.pl) stanowisk przesyłanych Agencji, gdyż pomoże to w uwzględnieniu głosu polskiego rynku w dalszych pracach nad projektem – informuje UTK.

 

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

Dodaj komentarz