Pasażer

Pasażerowie wracają na kolej. Analizy i komentarze

Coraz większa liczba podróżnych wybiera kolej. Urząd Transportu Kolejowego opublikował sprawozdanie z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2016 r. oraz wyniki przewozów pasażerskich w pierwszym półroczu 2017 r. Dane zebrane przez UTK potwierdzają, że zainteresowanie koleją jest coraz większe.

Ze sprawozdania opublikowanego przez UTK możemy dowiedzieć się, że w 2016 r. w przewozach pasażerskich zaobserwowano wzrost o ponad 4 proc. (czyli ponad 12 mln pasażerów) w porównaniu z rokiem ubiegłym. To najlepszy wynik od 2002 r., kiedy z usług kolei skorzystało 304 mln pasażerów. W przewozach towarowych wyniki utrzymały się na podobnym poziomie co w 2015 r. Jednocześnie nastąpił duży wzrost przewozów intermodalnych. Liczba przetransportowanych jednostek w porównaniu do poprzedniego roku wzrosła o ponad 27 proc., a liczba TEU o prawie 25 proc. – Ubiegły rok w kolejnictwie upłynął pod znakiem dużych wzrostów w transporcie pasażerskim i intermodalnym – podsumowuje Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – W roku 2017 widać zachowanie tej tendencji, to rok wyzwań.

Do najważniejszych będą należeć te związane z rozstrzyganiem przetargów i podpisywaniem umów na modernizację linii kolejowych oraz prowadzeniem już rozpoczętych inwestycji. To od ich właściwego przygotowania i realizacji zależy kondycja branży transportu kolejowego w 2017 r. oraz w latach następnych. Tendencje wzrostowe wyraźnie widać w danych dotyczących przewozów pasażerskich w pierwszym półroczu 2017 r. Od stycznia do czerwca z usług kolei skorzystało 153,32 mln pasażerów. W porównaniu do 2016 r. przewoźnicy zanotowali wzrost liczby pasażerów o 5,1 proc., a pracy przewozowej o 9,1 proc. Większość przewoźników odnotowała przyrost liczby pasażerów: Koleje Małopolskie o 42 proc., Koleje Dolnośląskie o 27 proc., PKP Intercity o 15 proc., Koleje Mazowieckie o 6 proc., a Przewozy Regionalne o 4 proc. Największym wzrostem może pochwalić się Łódzka Kolej Aglomeracyjna – ponad 50 proc. Rekordowe przewozy pasażerskie – Łódzka Kolej Aglomeracyjna zanotowała w pierwszym półroczu 2017 r. najwyższy ze wszystkich przewoźników wzrost liczy pasażerów – mówi Raportowi Kolejowemu Janusz Malinowski, Prezes Zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. – Z pociągów spółki skorzystało 1 862 000 podróżnych.

To 51 proc. więcej niż rok temu. Wynik ten jest efektem pracy związanej z poprawą oferty przewozowej spółki na wielu obszarach. Dzięki dobrej współpracy z organizatorem, czyli Urzędem Marszałkowskim Wo j ewó d z t wa Łódzkiego, mogliśmy zwiększyć pracę eksploatacyjną o 15 proc. Z a g ę ś c i l i ś m y siatkę połączeń, p o p r a w i l i ś m y częstotliwość i cykliczność pociągów. Stale pracujemy nad poprawą skomunikowań. Analiza potoków skłoniła nas do modyfikacji układu połączeń, co zostało pozytywnie przyjęte przez pasażerów. Dla przykładu pociągi z Kutna i Łowicza skierowaliśmy do stacji Łódź Widzew przez Łódź Kaliską, dzięki czemu obsługują one również większość przystanków na terenie Łodzi w ramach tzw. kolei obwodowej. Nie bez znaczenia było również otwarcie dworca Łódź Fabryczna, zlokalizowanego w centrum miasta. Według Malinowskiego pasażerowie bardziej zainteresowali się koleją ze względu na szereg czynników: od poszerzenia oferty biletowej i wprowadzenia Wspólnego Biletu Aglomeracyjnego, poprzez inwestycje w tabor, aż do cykliczności rozkładu jazy. – Znaczny wzrost liczby pasażerów zanotowaliśmy po wprowadzeniu w kwietniu 2017 r. wzajemnego honorowania biletów z MPK Łódź – podkreśla Malinowski. – Naszymi pociągami mieszkańcy Łodzi mogą podróżować na podstawie biletów komunikacji miejskiej. ŁKA stała się częścią systemu transportu miejskiego, a są linie, na których kolej pod względem czasu przejazdu wygrywa z autobusami czy tramwajami.

Integracja ŁKA z transportem miejskim to także Wspólny Bilet Aglomeracyjny. Zwiększyliśmy również dostępność naszych biletów. Obecnie system sprzedaży biletów ŁKA obejmuje takie nowe kanały, jak: biletomaty stacjonarne na terenie województwa mazowieckiego i łódzkiego, biletomaty MPK Łódź, kanały internetowe (własny sklep, KOLEO, biletylodzkie.pl), Skycash. Spółka podpisała też umowę o wzajemnej sprzedaży z przewoźnikami ościennymi, POLREGIO i PKP Intercity. – Wyniki przewozowe za minione półrocze pokazały, że o ofercie trzeba myśleć szeroko – podsumowuje Malinowski. – Pasażerowie już wcześniej cenili nas za nowoczesny tabor, z m.in. bezpłatnym wifi, jakość obsługi czy atrakcyjne ceny biletów. Jak widać równie istotny jest cykliczny rozkład jazdy, wielokanałowy system sprzedaży oraz możliwość podróżowania na jednym bilecie kilkoma środkami transportu. Liczymy, że tempo wzrostu utrzyma się i do końca roku przewieziemy ponad 4 mln pasażerów. Przyczyny sukcesu O przyczyny sukcesu i rosnące zainteresowanie przewozami kolejowymi zapytaliśmy zarządy Kolei Małopolskich. – Dynamiczny rozwój naszej spółki doskonale pokazują liczby – mówi nam Ryszard Rębilas, Wiceprezes Zarządu Kolei Małopolskich. – W roku 2015 przez pierwsze półrocze przewieźliśmy 649 509 osób, rok później już 1 987 664. Pierwsze półrocze 2017 r. to znakomity wynik 2 831 050 pasażerów.

Elementami przesądzającymi o wyborze transportu publicznego, kolei, są:
• stałe godziny kursowania – cykliczność rozkładu jazdy, odjazdy z poszczególnych stacji o stałej końcówce minutowej;
• krótki czas przejazdu – czas podróży w pełni akceptowalny przez pasażera i konkurencyjny względem transportu drogowego;
• duża częstotliwość kursów – zgodność godzin kursowania z oczekiwaniami podróżnych, wysoka częstotliwość kursowania co 30 minut;
• komfort podróży i wygoda – wszystkie kursy obsługiwane nowoczesnymi pojazdami wyposażonymi m.in. w system dynamicznej informacji pasażerskiej, klimatyzację oraz automaty biletowe;
• cena – koszt podróży akceptowalny przez pasażera, dostępna szeroka gama biletów dostosowanych do potrzeb różnych grup podróżnych, m.in. bilety jednorazowe czasowe, bilety miesięczne, bilety miesięczne zintegrowane z komunikacją miejską gminy Kraków;
• budowa systemów P&R umożliwiających dogodne przesiadanie się z komunikacji kołowej na transport kolejowy oraz możliwość korzystania z biletów zintegrowanych z komunikacją miejską.

Kolej odrabia straty Czynniki odpowiadające za większe zainteresowanie pasażerów koleją wskazał nam także Robert Stępień, Prezes Zarządu Kolei Mazowieckich. – Dane, które podał Urząd Transportu Kolejowego, mogą napawać optymizmem – zaznacza Stępień. – Większość przewoźników odnotowała wzrost frekwencji. W pociągach Kolei Mazowieckich przybyło 6 proc. podróżnych. Dane te pokazują, że kolej stara się odrobić straty. Dzieje się tak na pewno za sprawą zmodernizowanej infrastruktury torowej, co w konsekwencji prowadzi do skrócenia czasów przejazdów – a więc polepszenia oferty przewozowej – oraz dzięki zakupom i modernizacjom taboru. Jak zauważa Stępień, ważne sąinwestycje taborowe i zwiększenie komfortu podróży. Koleje Mazowieckie w ciągu trzynastu lat działalności zmodernizowały cały tabor. Spółka dokupiła sto dziewiętnaście nowoczesnych jednostek taborowych, przeznaczonych zarówno do obsługi tras o największych potokach podróżnych (wagony piętrowe wraz z lokomotywami od Bombardiera i Pesy, elektryczne zespoły trakcyjne typu Flirt, Elf, Impuls), jak i te mniejsze (szynobusy), które świetnie sprawdzają się na trasach niezeletryfikowanych, gdzie podróżnych jest zdecydowanie mniej. – Zapotrzebowanie na przewozy koleją na Mazowszu jest coraz większe – dodaje Stępień – a najlepiej to widać, gdy prześledzi się rok po roku statystyki dotyczące liczby przewiezionych podróżnych.

Czytaj dalej >