Pasażer

Pasażerowie wracają na kolej. Analizy i komentarze

Coraz większa liczba podróżnych wybiera kolej. Urząd Transportu Kolejowego opublikował sprawozdanie z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2016 r. oraz wyniki przewozów pasażerskich w pierwszym półroczu 2017 r. Dane zebrane przez UTK potwierdzają, że zainteresowanie koleją jest coraz większe.

Ze sprawozdania opublikowanego przez UTK możemy dowiedzieć się, że w 2016 r. w przewozach pasażerskich zaobserwowano wzrost o ponad 4 proc. (czyli ponad 12 mln pasażerów) w porównaniu z rokiem ubiegłym. To najlepszy wynik od 2002 r., kiedy z usług kolei skorzystało 304 mln pasażerów. W przewozach towarowych wyniki utrzymały się na podobnym poziomie co w 2015 r. Jednocześnie nastąpił duży wzrost przewozów intermodalnych. Liczba przetransportowanych jednostek w porównaniu do poprzedniego roku wzrosła o ponad 27 proc., a liczba TEU o prawie 25 proc. – Ubiegły rok w kolejnictwie upłynął pod znakiem dużych wzrostów w transporcie pasażerskim i intermodalnym – podsumowuje Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – W roku 2017 widać zachowanie tej tendencji, to rok wyzwań.

Do najważniejszych będą należeć te związane z rozstrzyganiem przetargów i podpisywaniem umów na modernizację linii kolejowych oraz prowadzeniem już rozpoczętych inwestycji. To od ich właściwego przygotowania i realizacji zależy kondycja branży transportu kolejowego w 2017 r. oraz w latach następnych. Tendencje wzrostowe wyraźnie widać w danych dotyczących przewozów pasażerskich w pierwszym półroczu 2017 r. Od stycznia do czerwca z usług kolei skorzystało 153,32 mln pasażerów. W porównaniu do 2016 r. przewoźnicy zanotowali wzrost liczby pasażerów o 5,1 proc., a pracy przewozowej o 9,1 proc. Większość przewoźników odnotowała przyrost liczby pasażerów: Koleje Małopolskie o 42 proc., Koleje Dolnośląskie o 27 proc., PKP Intercity o 15 proc., Koleje Mazowieckie o 6 proc., a Przewozy Regionalne o 4 proc. Największym wzrostem może pochwalić się Łódzka Kolej Aglomeracyjna – ponad 50 proc. Rekordowe przewozy pasażerskie – Łódzka Kolej Aglomeracyjna zanotowała w pierwszym półroczu 2017 r. najwyższy ze wszystkich przewoźników wzrost liczy pasażerów – mówi Raportowi Kolejowemu Janusz Malinowski, Prezes Zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. – Z pociągów spółki skorzystało 1 862 000 podróżnych.

To 51 proc. więcej niż rok temu. Wynik ten jest efektem pracy związanej z poprawą oferty przewozowej spółki na wielu obszarach. Dzięki dobrej współpracy z organizatorem, czyli Urzędem Marszałkowskim Wo j ewó d z t wa Łódzkiego, mogliśmy zwiększyć pracę eksploatacyjną o 15 proc. Z a g ę ś c i l i ś m y siatkę połączeń, p o p r a w i l i ś m y częstotliwość i cykliczność pociągów. Stale pracujemy nad poprawą skomunikowań. Analiza potoków skłoniła nas do modyfikacji układu połączeń, co zostało pozytywnie przyjęte przez pasażerów. Dla przykładu pociągi z Kutna i Łowicza skierowaliśmy do stacji Łódź Widzew przez Łódź Kaliską, dzięki czemu obsługują one również większość przystanków na terenie Łodzi w ramach tzw. kolei obwodowej. Nie bez znaczenia było również otwarcie dworca Łódź Fabryczna, zlokalizowanego w centrum miasta. Według Malinowskiego pasażerowie bardziej zainteresowali się koleją ze względu na szereg czynników: od poszerzenia oferty biletowej i wprowadzenia Wspólnego Biletu Aglomeracyjnego, poprzez inwestycje w tabor, aż do cykliczności rozkładu jazy. – Znaczny wzrost liczby pasażerów zanotowaliśmy po wprowadzeniu w kwietniu 2017 r. wzajemnego honorowania biletów z MPK Łódź – podkreśla Malinowski. – Naszymi pociągami mieszkańcy Łodzi mogą podróżować na podstawie biletów komunikacji miejskiej. ŁKA stała się częścią systemu transportu miejskiego, a są linie, na których kolej pod względem czasu przejazdu wygrywa z autobusami czy tramwajami.

Dodaj komentarz