Analizy

W transporcie kolejowym niezbędny jest stały dialog między zamawiającymi a wykonawcami w procesie udzielania zamówień publicznych

Dobrze przeprowadzony dialog techniczny może przyczynić się do zmniejszenia liczby sporów odnośnie opisu przedmiotu zamówienia.

Przyglądając się zjawiskom, trendom oraz danym statystycznym, jakie mają związek z transportem kolejowym w Polsce – można z całą pewnością zaryzykować stwierdzenie, iż kolej w naszym kraju przeżywa swego rodzaju renesans. Według oficjalnych danych Urzędu Transportu Kolejowego w 2016 r. polski rynek transportu kolejowego rozwijał się dynamiczne. W przewozach pasażerskich zaobserwowano drugi rok z rzędu wzrost parametrów. W 2016r. liczba pasażerów wzrosła o ponad 12 milionów z 280,3 do 292,5 mln, czyli o ponad 4%. Stanowi to najlepszy wynik od 2002r., kiedy to z usług transportu kolejowego skorzystało 304 mln pasażerów.

Natomiast w przewozach towarowych w 2016 r. wyniki utrzymywały się na podobnym poziomie jak w 2015 r. Nastąpił jednocześnie duży, niespotykany jak dotąd wzrost przewozów intermodalnych. Liczba przetransportowanych jednostek wzrosła w porównaniu do 2015 r. o ponad 27%, a liczba TEU prawie o 25%. Masa ładunków w transporcie intermodalnym wzrosła w porównaniu z 2015 r. o 2,4 mln ton, z 10,4 mln ton do 12,8 mln ton. Dane dotyczące liczby pasażerów w transporcie kolejowym osób oznaczają kontynuację wzrostu zapoczątkowanego w 2015 r., po spadkach liczby pasażerów w latach 2013 i 2014.

W 2016 r. wykonano pracę przewozową o 9,9% większą niż w roku poprzednim. Wyniosła ona 19,2 mld pasażerokilometrów. Wyraźnie większa dynamika wzrostu pracy przewozowej niż liczby pasażerów oznacza, że największy wzrost wystąpił w przypadku przejazdów dalekobieżnych. Jeszcze większy wzrost niż w przypadku pracy przewozowej – 11,5% – odnotowano w zakresie pracy eksploatacyjnej. Przewoźnicy pasażerscy wykonali 160 mln pociągokilometrów, tj. 16,6 mln km więcej niż w roku poprzedzającym. Wykorzystanie kolei w województwach zgodnie z danymi Urzędu Transportu Kolejowego charakteryzuje również wskaźnik wykorzystania kolei, czyli liczba przejazdów przypadająca na 1 mieszkańca województwa.