global Przewozy towarowe

JSC Russian Railways Logistics i JSC RT-Logistics razem na rosyjskich torach

JSC Russian Railways Logistics i JSC RT-Logistics podpisały porozumienie o wzajemnej współpracy w zakresie rozwoju i realizacji usług transportowo-logistycznych dla organizacji i przedsiębiorstw w Rosji, w tym organizacji z Grupy Kapitałowej ROSTEKH.

Dokument podpisali Dmitrij Murev, dyrektor generalny Russian Railways Logistics i Artem Fedosov, dyrektor generalny RT-Logistics.

Zgodnie z umową firmy uzgodniły współpracę przy realizacji przewozów kontenerowych i multimodalnych towarów, świadczenie usług outsourcingu logistycznego oraz prowadzenie działań informacyjno-analitycznych. Głównym aspektem współpracy będzie wspólne opracowywanie przez strony optymalnych tras logistycznych i usług.

Ponadto RZD Logistics i RT-Logistics będą uczestniczyć w realizacji federalnych programów usług transportowych i logistycznych dla organizacji i przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie Rosji, w celu optymalizacji przepływów ładunków, modernizacji węzłów logistyczno-transportowych, punktów wysyłkowych i dróg dojazdowych.