Analizy

Klaster Luxtorpeda 2.0 rozpędza się

W ramach tych grup najważniejszymi postulatami, którymi się zajmiemy będą:
• Wieloletnia umowa PKP PLK z rządem RP,
• Stawki dostępu do infrastruktury kolejowej,
Edukacja kadr,
• Wspólny Bilet,
• Wsparcie innowacji przy zamówieniach publicznych,
• Kierunki zamówień publicznych – budowa i modernizacja taboru.

Poprzez wspólne prace studyjne chcemy opracować kierunki zmian usprawniające funkcjonowanie całego systemu. Taki dokument przygotowany przez poszczególne grupy eksperckie chcemy zakończyć jesienią bieżącego roku, aby móc przedstawić je stronie rządowej jako głos branży. Chcemy być poważnym partnerem merytorycznym, który z troską pochyla się nad sytuacją kolei w Polsce. Tylko poprzez wspólne działanie wszystkich uczestników rynku jesteśmy w stanie opracować najlepsze rozwiązania służące dynamicznemu rozwojowi sektora w Polsce.

Czesław Warsewicz
Przewodniczący Rady Klastra „Luxtorpeda 2.0”

Materiał ukazał się w Raporcie Kolejowym 4/2017