Analizy

Klaster Luxtorpeda 2.0 rozpędza się

Rynek kolejowy jest istotnym elementem polskiej gospodarki, który może generować wartość dodaną i przyczynić się do szybszego tempa wzrostu PKB Polski wyrywając ją z pułapki tzw. średniego wzrostu. I w tym celu powstał Klaster Luxtorpeda 2.0, aby tę szansę w pełni wykorzystać. Na dzień dzisiejszy w skład Klastra wchodzi 22 podmioty, których roczny obrót w 2016 roku wyniósł 13,2 mld zł. Ta wielkość świadczy o dużym potencjale inicjatywy, która ma służyć rozwojowi całego sektora.

Można powiedzieć, że Klaster staje się centrum myśli strategicznej w obszarze transportu, którego głównym celem krótkookresowym jest pomoc administracji rządowej w uszczegółowieniu programu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Chcemy, aby aplikowane rozwiązania służyły jak najlepiej polskiej gospodarce oraz wszystkim uczestnikom rynku. Chcemy usuwać bariery przeszkadzające w działalności oraz wykorzystać w pełni szansę rozwojową stojącą przed sektorem.

Aby tak się stało potrzebne jest właściwe kierowanie środków finansowych, szczególnie na rozwiązania innowacyjne. Chcemy w tym zakresie przedstawiać rozwiązania które pomogą to osiągnąć. Polską racją stanu jest, aby wszystkie środki finansowe dedykowane na kolej z funduszy unijnych trafiły na polską kolej i finansowały rozwiązania rozwojowe podnoszące konkurencyjność polskich przedsiębiorstw oraz całego systemu. W ramach naszych prac zostały stworzone trzy grupy robocze 1. Infrastruktura, 2. Przewozy, 3. Usługi Wsparcia.

W ramach tych grup najważniejszymi postulatami, którymi się zajmiemy będą:
• Wieloletnia umowa PKP PLK z rządem RP,
• Stawki dostępu do infrastruktury kolejowej,
• Edukacja kadr,
• Wspólny Bilet,
• Wsparcie innowacji przy zamówieniach publicznych,
• Kierunki zamówień publicznych – budowa i modernizacja taboru.