Analizy

Klaster Luxtorpeda 2.0 rozpędza się

Rynek kolejowy jest istotnym elementem polskiej gospodarki, który może generować wartość dodaną i przyczynić się do szybszego tempa wzrostu PKB Polski wyrywając ją z pułapki tzw. średniego wzrostu. I w tym celu powstał Klaster Luxtorpeda 2.0, aby tę szansę w pełni wykorzystać. Na dzień dzisiejszy w skład Klastra wchodzi 22 podmioty, których roczny obrót w 2016 roku wyniósł 13,2 mld zł. Ta wielkość świadczy o dużym potencjale inicjatywy, która ma służyć rozwojowi całego sektora.

Można powiedzieć, że Klaster staje się centrum myśli strategicznej w obszarze transportu, którego głównym celem krótkookresowym jest pomoc administracji rządowej w uszczegółowieniu programu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Chcemy, aby aplikowane rozwiązania służyły jak najlepiej polskiej gospodarce oraz wszystkim uczestnikom rynku. Chcemy usuwać bariery przeszkadzające w działalności oraz wykorzystać w pełni szansę rozwojową stojącą przed sektorem.

Aby tak się stało potrzebne jest właściwe kierowanie środków finansowych, szczególnie na rozwiązania innowacyjne. Chcemy w tym zakresie przedstawiać rozwiązania które pomogą to osiągnąć. Polską racją stanu jest, aby wszystkie środki finansowe dedykowane na kolej z funduszy unijnych trafiły na polską kolej i finansowały rozwiązania rozwojowe podnoszące konkurencyjność polskich przedsiębiorstw oraz całego systemu. W ramach naszych prac zostały stworzone trzy grupy robocze 1. Infrastruktura, 2. Przewozy, 3. Usługi Wsparcia.

W ramach tych grup najważniejszymi postulatami, którymi się zajmiemy będą:
• Wieloletnia umowa PKP PLK z rządem RP,
• Stawki dostępu do infrastruktury kolejowej,
• Edukacja kadr,
• Wspólny Bilet,
• Wsparcie innowacji przy zamówieniach publicznych,
• Kierunki zamówień publicznych – budowa i modernizacja taboru.

Poprzez wspólne prace studyjne chcemy opracować kierunki zmian usprawniające funkcjonowanie całego systemu. Taki dokument przygotowany przez poszczególne grupy eksperckie chcemy zakończyć jesienią bieżącego roku, aby móc przedstawić je stronie rządowej jako głos branży. Chcemy być poważnym partnerem merytorycznym, który z troską pochyla się nad sytuacją kolei w Polsce. Tylko poprzez wspólne działanie wszystkich uczestników rynku jesteśmy w stanie opracować najlepsze rozwiązania służące dynamicznemu rozwojowi sektora w Polsce.

Czesław Warsewicz
Przewodniczący Rady Klastra „Luxtorpeda 2.0”

Materiał ukazał się w Raporcie Kolejowym 4/2017

Reklama