Analizy

Przewozy intermodalne w 2018 r. w Polsce

Poprzednie dwanaście miesięcy było udane dla przewozów intermodalnych. Charakteryzowały się one wzrostem wszystkich parametrów w stosunku do roku 2017.

Urząd Transportu Kolejowego zebrał dane, z których wynika, że w porównaniu z rokiem poprzednim masa przewiezionych ładunków wzrosła o 2,3 mln ton, a praca przewozowa o 0,8 mld tono-km.
Zauważyć należy systematyczny wzrost wolumenu przewozów intermodalnych. W 2018 r. w transporcie intermodalnym przewieziono 17 mln ton ładunków. Rok wcześniej było to 14,7 mln ton. (wzrost o 15,6 %). Udział przewozów intermodalnych w całym rynku przewozów kolejowych mierzony masą przewiezionych ładunków osiągnął poziom 6,8% i tym samym był wyższy o 0,7 punktu procentowego niż w 2017 r.


Dane pokazują wyraźny wzrost na rynku przewozów intermodalnych. Podkreślić należy znaczenie naszego kraju jako tranzytowego łączącego Wschód z Zachodem. Dane dotyczące pociągów intermodalnych w tranzycie pochodzą z systemu SEPE i pokazują zmiany w relacji lat 2017 i 2018. W 2018 r. największy wzrost połączeń tranzytowych nastąpił na trasie Terespol (przejście graniczne z Białorusią) do Kunowic (granica niemiecka). Niebagatelne jest również znaczenie portów morskich. Największe w Polsce porty w Gdańsku i Gdyni w 2018 r. przeładowały ponad 2,7 mln TEU w porównaniu do 2,3 mln w 2017 r. Porty są główną bramą do Europy jeśli chodzi o dalszy rozwój przewozów intermodalnych w Polsce. W portach mogą być odprawiane ładunki na rynek krajowy oraz w komunikacji międzynarodowej do krajów takich jak Czechy czy Słowacja.
Poprzedni rok był rekordowy pod względem liczby przetransportowanych jednostek ładunkowych. Pierwszy raz w historii było to ponad 1,2 mln jednostek. Rynek osiągnął poziom 1 259 tys. sztuk, z czego blisko 1 212 tys. to kontenery. Dla porównania z 2017 r. liczba przetransportowanych jednostek wzrosła o ok. 16,4%.

Średnia odległość przewozu jednej tony ładunku:
362 km

Przewozy intermodalne wykonywało w tym roku:
20 przewoźników

Przewoźnik, który wykonał największą pracę przewozową:
52,3% udziału w rynku

Przewoźnicy przetransportowali:
1259 tys. sztuk jednostek
1894 tys. TEU

W roku 2018 w transporcie intermodalnym przewieziono ponad 17 mln ton oraz wykonano pracę przewozową w wysokości prawie 6,2 mln tonokilometrów.

MD