Inwestycje

Imponujące wsparcie dla inwestycji kolejowych

Centrum Unijnych Projektów Transportowych zawarło z PKP S.A., PKP PLK S.A. oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad umowy o dofinansowaniu inwestycji ze środków unijnych. Łączna wartość projektów to prawie 1,8 mld zł. Unijne dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wyniesie prawie 1,2 mld zł.

Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury, powiedział, że:
-Realizacja inwestycji kolejowych: modernizacja dworców, linii kolejowych, infrastruktury obsługi podróżnych, a także budowa nowych dróg, w tym obwodnic miast, dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych może przebiegać sprawniej. Jestem przekonany, że nowymi, bezpiecznymi drogami i połączeniami kolejowymi łączymy Polskę.
Natomiast dla ministra inwestycji i rozwoju dofinasowanie jest istotne dlatego, że w ich wyniku widać wyraźny wzrost liczby pasażerów.
– Z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na największe inwestycje infrastrukturalne trafiło już 91,3 mld zł. Tym samym zagospodarowaliśmy blisko 80% funduszy w tym programie. Wartość obecnie realizowanych inwestycji kolejowych w ramach programu to ponad 21 mld zł. Dotychczas podpisane umowy oznaczają, że finansowanie unijne obejmie budowę lub modernizację prawie 900 km linii kolejowych oraz zakup lub ulepszenie ponad 500 pojazdów kolejowych, np. wagonów i lokomotyw. To, że inwestycjekolej mają sens widać w coraz lepszych danych dotyczących liczby pasażerów i ilości przewiezionych towarów – podkreślił Kwieciński.
Pięć umów to inwestycje dworcowe PKP SA. Łączną wartość to ponad 460 mln zł. Unia Europejska dofinansuje je kwotą ponad 313 mln zł z POIiŚ.
Umowy te zostały parafowane przez Joannę Lech, p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Krzysztofa Mamińskiego, prezes PKP SA.
Dwie umowy o łącznej wartości dofinansowania unijnego wynoszącej ponad 832 mln zł zostały zawarte z PKP PLK SA. Ich całkowita wartość przekracza 1,2 mld zł. Umowy podpisali Joanna Lech, oraz Ireneusz Merchel, prezes PKP PLK SA.
Pierwszy projekt dotyczy prac na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia – Oświęcim – Czechowice Dziedzice. Wartość całkowita projektu to 1 003 mld zł, z czego wartość dofinansowania z UE wyniesie 686,5 mln zł. W tym wypadku projekt zakłada usprawnienie prowadzenia ruchu w ciągu linii kolejowej nr 93 oraz jej dostosowanie do wymogów interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolejowego wchodzącej w skład transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Odcinki objęte inwestycją przebiegają przez województwa małopolskie i śląskie. Inwestycja obejmuje gminy: Trzebinia, Chrzanów, Libiąż, Chełmek, Oświęcim, Brzeszcze, Wilamowice, Bestwina, Czechowice-Dziedzice. PKP PLK przewiduje modernizację 3 stacji i 7 przystanków osobowych, przebudowę 8 mostów i 17 wiaduktów oraz przebudowę 3 przejść dla pieszych.
Drugim jest projekt, dostawa i instalacja elementów prezentacji dynamicznej informacji pasażerskiej oraz systemu monitoringu wizyjnego wraz z infrastrukturą techniczną na dworcach, stacjach i przystankach kolejowych. Wartość całkowita – 211,5 mln zł, wartość dofinansowania z UE – 146 mln zł. Projekt zakłada zabudowę urządzeń Centralnego Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej na 133 obiektach obsługi pasażerów zlokalizowanych na 5 liniach kolejowych na terenie województw: mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego.

MD

Dodaj komentarz