Konferencja

Kolej na energię: “Zielona energia to przyszłość kolei w Polsce”

W swoim przemówieniu nawiązał także do wodoru – paliwa przyszłości i związanych z nim planowanych inwestycjach kolejowych.

Czy kolej pozytywnie wpływa na środowisko? W Warszawie trwa proekologiczna konferencja “Kolej na energię”

W trakcie inauguracji konferencji nie zabrakło także odniesień do zielonej energii i wykorzystaniu jej w branży kolejowej.

– Aktualnie większość przewozów realizowana jest z wykorzystaniem trakcji elektrycznej – podkreślał Leszek Hołda, prezes PKP Energetyka. – Konieczne jest więc wdrażanie planu zastąpienia węgla odnawialnymi źródłami energii, by kolej stała się jeszcze bardziej ekologiczna.

Źródło: nakolei.pl