Inwestycje Raport z Polski

Kolej połączy Łęczną i Włodawę z Lublinem

Między Łęczną a Lublinem powstanie nowe połączenie kolejowe. PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej. Drugi dokument dotyczy rewitalizacji linii nr 81 Chełm – Włodawa. Oba projekty pochłoną łącznie ok. 1,2 mld zł. Inwestycje realizowane są w ramach programu Kolej Plus.

Przystanek kolejowy we Włodawie (fot. P.Mieszkowski, A. Lewandowski / PKP PLK)
Przystanek kolejowy we Włodawie (fot. P.Mieszkowski, A. Lewandowski / PKP PLK)

Podróż pociągiem z Łęcznej do Lublina zajmie około 40 minut. Budowa linii kolejowej usprawni także przewozy towarowe – nowa trasa obejmuje bowiem odcinek od Łęcznej do Kopalni Węgla Kamiennego w Bogdance.

Docelowo w ramach projektu powstanie 25 km jednotorowej zelektryfikowanej linii. Pociągi zatrzymają się na 12 nowych stacjach i przystankach:

  • Lublin Lotnisko,
  • Trzeszkowice,
  • Krzesimów,
  • Ciechanki Krzesimowskie,
  • Łęczna Szpital,
  • Łęczna Akacjowa,
  • Łęczna Polna,
  • Łęczna Stara Wieś,
  • Turowola, Puchaczów,
  • Bogdanka

Szacowana wartość budowy nowej zelektryfikowanej linii kolejowej Lublin– Łęczna/LW Bogdanka to ok. 736 mln zł netto, z czego dokumentacja projektowa wynosi 9,5 mln zł netto.

Dokumentacja projektowa powstanie również dla rewitalizowanej trasy między Chełmem a Włodawą wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego we Włodawie. Inwestycja o wartości ponad 500 mln zł netto, w tym dokumentacja projektowa za ok. 9 mln zł netto obejmuje odnowienie ok. 41 km linii kolejowej nr 81 na odcinku Chełm – Orchówek oraz budowę ok. 10 km jednotorowej niezelektryfikowanej linii kolejowej przez Okuninkę do Włodawy. Czas przejazdu między Włodawą, a Chełmem ma wynosić ok. 53 min. Dzięki realizacji projektu możliwe będzie przywrócenie regularnych połączeń pasażerskich na tej linii. W ramach prac planowana jest modernizacja 9 przystanków: Koza-Gotówka, Karolinówka, Ruda-Huta, Ruda-Opalin, Uhrusk, Wola Uhruska, Stulno, Sobibór, Okuninka Białe oraz budowa stacji Włodawa Miasto.

Obie dokumentacje projektowe mają powstać do I kwartału 2027 roku. Wykona je firma Infra Centrum Doradztwa Sp. z o.o.

Program Kolej+ w woj. lubelskim

Województwo lubelskie jest największym beneficjentem środków Programu Kolej + – łączna wartość projektów w regionie to ok. 3,5 mld zł. Na Lubelszczyźnie do realizacji zakwalifikowano 5 projektów obejmujących utworzenie nowego połączenia kolejowego Lublin – Łęczna/KW Bogdanka, rewitalizację połączenia Chełm – Włodawa wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego w m. Włodawa, elektryfikację linii nr 69 i 72 na odcinku Rejowiec – Zamość Szopinek wraz z odbudową i elektryfikacją łącznicy kolejowej omijającej stację Zawada, budowę linii kolejowej Szastarka – Janów Lubelski – Biłgoraj oraz elektryfikację linii Łuków – Lublin Północny.

Program Kolej+ zaplanowano do realizacji do 2029 r. Jego realizacja przyniesie poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów. Będący pod egidą Ministerstwa Infrastruktury Program jest wart ok. 13,2 mld zł, w tym 11,2 mld zł stanowią środki budżetu państwa i ok. 2 mld środki jednostek samorządu terytorialnego. Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego – kolei.

Dodaj komentarz