Aktualności Targi Wywiady

Kolej wróci do trendu wzrostowego

Andrzej Bittel, Sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu, podsumował miniony rok na koleiinwestycje i najważniejsze programy rządowe – oraz wyraził nadzieję na pozytywne zmiany w najbliższych miesiącach.

Panie Ministrze czy mógłby Pan wstępnie podsumować miniony rok? Jaki był dla rodzimej kolei?

Rok 2020 jest bardzo trudny dla polskiej kolei. Przez pierwsze dwa miesiące zapowiadał się bardzo dobrze. Można było liczyć na sukces frekwencyjny, ale od marca ze względu na pandemię zaobserwowaliśmy gwałtowne załamanie się liczby osób korzystających z przewozów pasażerskich. Różnica pomiędzy rokiem 2020 a 2019 za okres od stycznia do października to ok. 100 mln pasażerów mniej.

Segment towarowy radzi sobie natomiast o wiele lepiej, co z pewnością jest dobrym prognostykiem na ten rok.

W zakresie inwestycyjnym, Krajowy Program Kolejowy jest realizowany bez większych komplikacji, a jego zaawansowanie wg stanu na 30.10.2020 r. to 15,9 mld PLN inwestycji zakończonych, 50,3 mld PLN inwestycji w realizacji oraz 2,2 mld PLN na etapie projektowania. Łączna wartość inwestycji zakończonych oraz w trakcie realizacji w ramach KPK to 66,1 mld PLN, co stanowi 87,7% całego KPK. Jest to zasługa dobrej współpracy wszystkich zaangażowanych w proces inwestycyjny.

Kolej zmieniła się w czasie pandemii, ale chyba na lepsze. Teraz trzeba przekonać pasażerów do powrotu na kolej. Jak Pan myśli jak?

Jestem przekonany, że polska kolej bardzo szybko wróci do trendu wzrostowego, a to przekonanie wynika z doświadczenia okresu wakacyjnego, kiedy to stopniowe zmniejszanie obostrzeń covidowych spowodowało, że liczba pasażerów zbliżyła się do wyniku z poprzedniego roku. Musimy stale dbać o jakość usług przewozu pasażerskiego patrząc przez pryzmat atrakcyjnego czasu przejazdu, wysokiej klasy obsługi i komfortu podróżowania. Wspólnie musimy konstruować jak najbardziej przyjazną ofertę dla pasażerów, w której zostaną wykorzystane szanse wynikające z modernizacji infrastruktury kolejowej i nowoczesnego taboru.

Pomimo pandemii nie trzeba się chyba obawiać, że COVID-19 wyhamował planowane inwestycje?

Rzeczywiście, COVID-19 nie wprowadził istotnego zamieszania w realizacj zaplanowanych inwestycji. Będąc w stałym kontakcie z zamawiającym i wykonawcami wiem, że wszyscy dostosowali się do zwiększonych wymagań sanitarnych. Wprowadzone zostały dodatkowe procedury ostrożnościowe, dzięki czemu inwestycje prowadzone są w sposób ciągły i bezpieczny, a koordynacja działań między zamawiającym a wykonawcami osiągnęła wyższy poziom niż w latach ubiegłych, za co bardzo wszystkim dziękuję.


Skutkiem tego jest wykonanie inwestycji w ramach Krajowego Programu Kolejowego w I kw. 2020 roku było o 8% większe niż w I kw. 2019, a w II i III kw. 2020 o 11% w stosunku do 2019 r.


COVID- 19 nie zahamował także prac przygotowawczych prowadzonych przez PKP PLK, które ostatnio przedstawiło listę projektów inwestycyjnych, jakie zostaną ogłoszone do końca przyszłego roku. Pozwoli to uniknąć przestoju pomiędzy bieżącą i przyszłą unijną perspektywą finansową.