Aktualności Targi Wywiady

Kolej wróci do trendu wzrostowego

Andrzej Bittel, Sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu, podsumował miniony rok na koleiinwestycje i najważniejsze programy rządowe – oraz wyraził nadzieję na pozytywne zmiany w najbliższych miesiącach.

Panie Ministrze czy mógłby Pan wstępnie podsumować miniony rok? Jaki był dla rodzimej kolei?

Rok 2020 jest bardzo trudny dla polskiej kolei. Przez pierwsze dwa miesiące zapowiadał się bardzo dobrze. Można było liczyć na sukces frekwencyjny, ale od marca ze względu na pandemię zaobserwowaliśmy gwałtowne załamanie się liczby osób korzystających z przewozów pasażerskich. Różnica pomiędzy rokiem 2020 a 2019 za okres od stycznia do października to ok. 100 mln pasażerów mniej.

Segment towarowy radzi sobie natomiast o wiele lepiej, co z pewnością jest dobrym prognostykiem na ten rok.