Targi

Kolejarze piszą do premiera i ministra infrastruktury ws. obniżki płac

Kolej już wielokrotnie na swój koszt przechodziła przez kryzysy i restrukturyzacje, za co kolejarze przez wiele lat spłacali wielomiliardowe długi. Tym razem tak być nie może – piszą w liście do premiera Mateusza Morawieckiego i ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka członkowie Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych. Ich apel związany jest z kryzysem, który w czasie pandemii odczuwa także branża kolejowa.

Pod listem skierowanym do przedstawicieli rządu podpisali się przedstawiciele kolejarzy – Przewodniczący Federacji ZZK Jan Przywoźny, Przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” Henryk Grymel oraz Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce Leszek Miętek. Zwracają oni uwagę na fakt, iż branża kolejowa również odczuwają bezprecedensowe załamanie rynku, wprost zagrażające firmom kolejowym i miejscom pracy wielu pracowników branży. Jak podkreślają, podjęte negocjacje z pracodawcami ws. ograniczenia kosztów pracowniczych nakierowanych na utrzymanie miejsc pracy przy jednoczesnym utrzymaniu płynności finansowej spółek, są „dalece niewystarczające”. Przedstawiciele Związku oczekują więc stanowczej reakcji przedstawicieli rządu.

Kolejarze oczekują od Pana Premiera i Pana Ministra, wzorem innych państw europsjekich, doprowadzenia do podjęcia decyzji Rządu RP, ograniczających pozostałe koszty spółek kolejowych, przede wszystkim w zakresie kosztów dostępu do infrastruktury, kosztów energii, czynszów i podatków – piszą w wystosowanym apelu Przywoźny, Grymel oraz Miętek.

 

Zwracają oni uwagę na fakt, że pomimo znacznie mniejszych wzrostów cen energii niż w Polsce, wiele krajów europejskich zastosowało upusty w cenie dla przewoźników kolejowych. Wskazują tu na konkretne rządy – Niemiec, Czech czy Niderlandów.

– Podobne działania stosowane są także w przypadku stawek dostępu do infrastruktury kolejowej – podkreślają.

 

I dodają:

– Rząd Prawa i Sprawiedliwości wielokrotnie odwołuje się do różnorakich przykładów rozwiązań antykryzysowych w innych krajach, dlatego oczekujemy zastosowania ograniczeń w kosztach funkcjonowania polskich spółek kolejowych.

 

Przedstawiciele Związku nawiązują w liście do wcześniejszych kryzysów, za które, ich zdaniem, kolejarze płacili przez lata.

– Nie możemy ograniczyć kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw kolejowych jedynie do kosztów pracowniczych – postulują.

 

W swoim apelu kolejarze podkreślili, że oczekują od rządu niezwłocznych decyzji ograniczających poza pracownicze koszty funkcjonowania przedsiębiorstw. Jest to warunek zawierania przez Związki Zawodowe jakichkolwiek porozumień z pracodawcami w zakresie ograniczenia kosztów pracy.Treść apelu przekazana została także na ręce Krzysztofa Mamińskiego, Prezesa Związku Pracodawców Kolejowych, Prezesa Zarządu PKP S.A.

Dodaj komentarz