Targi

Kolejarze piszą do premiera i ministra infrastruktury ws. obniżki płac

– Kolej już wielokrotnie na swój koszt przechodziła przez kryzysy i restrukturyzacje, za co kolejarze przez wiele lat spłacali wielomiliardowe długi. Tym razem tak być nie może – piszą w liście do premiera Mateusza Morawieckiego i ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka członkowie Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych. Ich apel związany jest z kryzysem, który w czasie pandemii odczuwa także branża kolejowa.

Pod listem skierowanym do przedstawicieli rządu podpisali się przedstawiciele kolejarzy – Przewodniczący Federacji ZZK Jan Przywoźny, Przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” Henryk Grymel oraz Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce Leszek Miętek. Zwracają oni uwagę na fakt, iż branża kolejowa również odczuwają bezprecedensowe załamanie rynku, wprost zagrażające firmom kolejowym i miejscom pracy wielu pracowników branży. Jak podkreślają, podjęte negocjacje z pracodawcami ws. ograniczenia kosztów pracowniczych nakierowanych na utrzymanie miejsc pracy przy jednoczesnym utrzymaniu płynności finansowej spółek, są „dalece niewystarczające”. Przedstawiciele Związku oczekują więc stanowczej reakcji przedstawicieli rządu.

– Kolejarze oczekują od Pana Premiera i Pana Ministra, wzorem innych państw europsjekich, doprowadzenia do podjęcia decyzji Rządu RP, ograniczających pozostałe koszty spółek kolejowych, przede wszystkim w zakresie kosztów dostępu do infrastruktury, kosztów energii, czynszów i podatków – piszą w wystosowanym apelu Przywoźny, Grymel oraz Miętek.

 

Zwracają oni uwagę na fakt, że pomimo znacznie mniejszych wzrostów cen energii niż w Polsce, wiele krajów europejskich zastosowało upusty w cenie dla przewoźników kolejowych. Wskazują tu na konkretne rządy – Niemiec, Czech czy Niderlandów.

– Podobne działania stosowane są także w przypadku stawek dostępu do infrastruktury kolejowej – podkreślają.

 

I dodają:

– Rząd Prawa i Sprawiedliwości wielokrotnie odwołuje się do różnorakich przykładów rozwiązań antykryzysowych w innych krajach, dlatego oczekujemy zastosowania ograniczeń w kosztach funkcjonowania polskich spółek kolejowych.

 

Przedstawiciele Związku nawiązują w liście do wcześniejszych kryzysów, za które, ich zdaniem, kolejarze płacili przez lata.

– Nie możemy ograniczyć kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw kolejowych jedynie do kosztów pracowniczych – postulują.

 

W swoim apelu kolejarze podkreślili, że oczekują od rządu niezwłocznych decyzji ograniczających poza pracownicze koszty funkcjonowania przedsiębiorstw. Jest to warunek zawierania przez Związki Zawodowe jakichkolwiek porozumień z pracodawcami w zakresie ograniczenia kosztów pracy.Treść apelu przekazana została także na ręce Krzysztofa Mamińskiego, Prezesa Związku Pracodawców Kolejowych, Prezesa Zarządu PKP S.A.

Reklama