Raport z Polski Tabor

Koleje Mazowieckie chcą poznać wartość rynkową 13 EZT

Koleje Mazowieckie ogłosiły przetarg na wykonanie wyceny wartości rynkowej 13 elektrycznych zespołów trakcyjnych. – Pojazdy będą przedmiotem zastawu rejestrowego zabezpieczającego spłatę kredytu.

Mazowiecki przewoźnik chce pozyskać informacje dot. wartości 4 sztuk EZT serii EN57AKM oraz 9 sztuk EZT serii EN57AL. Pojazdy dostępne będą do oględzin w dwóch lokalizacjach:

  • Sekcja Napraw i Eksploatacji Taboru Warszawa Ochota, ul. Berestecka 15, Warszawa
  • Sekcja Napraw i Eksploatacji Taboru w Tłuszczu, ul. Pilińskiego 1, Tłuszcz

– W sporadycznych przypadkach mogą wystąpić sytuacje, w których pojazdy objęte wyceną będą w trakcie realizacji napraw awaryjnych. Wówczas oględziny będą możliwe, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i miejsca naprawy – zaznacza przewoźnik.

 

Zwycięzca przetargu zobowiązany zostanie do przedstawienia projektu wyceny w terminie 21 dni od udzielenia zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do konsultowania projektu wyceny z bankami kredytującymi i do zgłaszania uwag do projektu. Wersja końcowa wyceny, uwzględniająca uwagi Zamawiającego, powinna zostać sporządzona w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia przekazania uwag do projektu wyceny.

Dodatkowe warunki:

  • W wycenach niezbędne będzie zamieszczenie dokumentacji zdjęciowej wszystkich wycenianych pojazdów (z zewnątrz, wewnątrz oraz zdjęcia tabliczki znamionowej) wykonanej przez autora wyceny.
  • W wycenach niezbędne będzie określenie wartości rynkowej odrębnie dla każdego z pojazdów oraz zamieszczenie zestawienia zbiorczego.
  • Wykonawca przekaże Zamawiającemu wycenę w wersji papierowej w trzech egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w formie pliku PDF na płycie CD.

Zamawiający zastrzega, że przed udzieleniem zlecenia zobowiązany jest do przedstawienia bankom finansującym danych rzeczoznawcy majątkowego, który będzie wykonywał wycenę. Zlecenie zostanie udzielone wyłącznie pod warunkiem zaakceptowania danego rzeczoznawcy przez banki.

Dodaj komentarz