Pasażer Raport z Polski

Koleje Mazowieckie uruchomiły aplikację mobilną

Koleje Mazowieckie uruchomiły własną aplikację mobilną. Przy jej pomocy pasażerowie kupią bilety okresowe, odnowią nabyty już bilet lub odroczą płatność. Dodatkowo – aplikacja proponuje najkorzystniejszą ofertę cenową.

Fot. Koleje Małopolskie
Fot. Koleje Małopolskie

Jak podkreśla wicemarszałek Rafał Rajkowski, aplikacja umożliwia zakup prawie wszystkich biletów, w dowolnym miejscu i o każdej porze.

–  Za pośrednictwem aplikacji można otrzymać fakturę za zakupiony bilet, sprawdzić rozkład jazdy oraz skorzystać z formularza kontaktowego. Dodatkowo aplikacja sama proponuje najkorzystniejszą ofertę cenową. Śmiało można powiedzieć, że dzięki aplikacji mamy nieograniczony dostęp do kasy biletowej i punktu informacji, a to wszystko komfortowo i bez kolejki.

Jak kupić bilet okresowy?

bilet okresowy Kolei Mazowieckich to bilet imienny, aby go zakupić przez aplikację, niezbędne jest utworzenie Wirtualnej Karty Mazowieckiej. Jest ona formą wirtualnego nośnika biletu, uwierzytelniającego jego posiadacza. Wszystkie kroki konieczne do jej utworzenia wykonuje się bezpośrednio w aplikacji, bez konieczności składania wniosków czy wypełniania formularzy. aplikacja prowadzi krok po kroku po koniecznych do wykonania czynnościach, prezentując zestawy komunikatów.