Pasażer

Koleje Śląskie przedłużają pilotaż oferty Metro

Koleje Śląskie wydłużają czas trwania pilotażowej oferty METRO. Na decyzje tę wpłynęło duże zainteresowanie biletem za złotówkę, dostępnym na podróże między stacjami w Tychach, wzdłuż trasy: Tychy Lodowisko – Tychy Grota Roweckiego – Tychy Aleja Bielska – Tychy Zachodnie – Tychy – Tychy Żwaków

Fot. Koleje Śląskie
Fot. Koleje Śląskie

Śląski przewoźnik ofertę specjalną Metro wprowadził 1 kwietnia 2023 r. Od tego dnia każdy pasażer ma możliwość kupienia jednorazowego biletu za 1 zł. Na jego podstawie może podróżować między dwiema sąsiadującymi stacjami w Tychach.

Ważność biletu jednorazowego wynosi 20 minut. Bilety jednorazowe z oferty specjalnej można nabyć wyłącznie w dniu wyjazdu: w biletomatach, w internetowych lub mobilnych kanałach sprzedaży, w pociągu (w tym przypadku wyłącznie od stacji, na której nie ma biletomatu lub biletomat jest nieczynny, bez pobierania opłaty za wydanie biletu).

W związku z dużym zainteresowaniem ofertą, Koleje Śląskie przedłużają pilotaż oferty do 31 grudnia 2023.

Oferta Metro – zwrot

Ważne: oferta specjalna nie łączy się z innymi ofertami. Zwrotu biletu można dokonać wyłącznie przed terminem ważności po potrąceniu 10% odstępnego na zasadach określonych w regulaminie danego kanału sprzedaży. Jeżeli niewykorzystanie biletu nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Kolei Śląskich, zwrot biletu jest możliwy na drodze reklamacji bez potrącenia odstępnego. Właścicielowi biletu nie przysługuje zwrot za częściowo niewykorzystane bilety.

Przejście do pociągu innego przewoźnika nie jest dozwolone.

Idea przejazdu 1 przystanku za 1 złoty to pomysł na wprowadzenie rozwiązań znanych z miast, w których funkcjonuje na dużą skalę metro, a pasażerowie przemieszczają się głównie do najbliższej stacji.

Dodaj komentarz