global Przewozy towarowe

Ukrzaliznycia i USAID rozwiną eksport ukraińskiego zboża

Ukrzaliznycia i USAID podpisały memorandum o współpracy w zakresie rozwoju ukraińskiego eksportu zbóż. Projekt „Wsparcie gospodarcze Ukrainy” jest finansowany przez Agencję Rozwoju Międzynarodowego Stanów Zjednoczonych (USAID).

– Wzmacniamy współpracę nad rozwojem kolejowego przewozu zbóż między Ukrainą a państwami Unii Europejskiej – mówi Jewhen Lyashchenko, prezes zarządu JSC Ukrzaliznycja. – Chcemy opracować rozwiązania, które pomogą nam zwiększyć efektywność i rentowność kolejowej logistyki eksportu produktów z Ukrainy.

 

Podpisane memorandum dotyczy wsparcia w odbudowie kolejowych przewozów zbóż, odbudowę wagonów oraz zakup lokomotyw do transportu składów „zbożowych”. Ponadto, uczestnicy projektu opracować mają plan na: zmniejszenie kosztów transportu zboża, poprzez poprawę współpracy transgranicznej w zakresie opłat i regulacji przewozowych, wspólne działania redukujące koszty i zwiększające efektywność procesów ważenia i skanowania ładunków oraz doskonalenie sprzętu przeładunkowego.

Firma DAI Global LLC, która podpisała memorandum, pracować będzie nad wsparciem odbudowy i rozwoju infrastruktury kolejowej kraju. Obejmie to m.in. modernizację infrastruktury przejść granicznych, zakup lokomotyw manewrowych, urządzeń do ważenia i monitorowania przewozu ładunków, ze szczególnym uwzględnieniem zbóż.

Spółka będzie także zapewniać wsparcie w pozyskiwaniu dodatkowego finansowania, w tym od międzynarodowych organizacji finansowych, na realizację projektów infrastrukturalnych

Przypomnijmy, że Ukrzaliznycia i austriacka spółka kolejowa Rail Cargo Austria porozumiały się w sprawie wspólnych prac nad rozwojem intermodalnych połączeń kolejowych między Ukrainą a Austrią. Stosowne memorandum zostało podpisane przez strony w dniu 14 września 2023 roku.

Dodaj komentarz