Raport z Polski Wydarzenia

Koniec okresu przejściowego dla składników interoperacyjności bez deklaracji WE

Wraz z 31 maja kończy się możliwość wydawania certyfikatów WE weryfikacji dla podsystemów strukturalnych „Infrastruktura” i „Energia” zawierających składniki interoperacyjności nieposiadające deklaracji WE zgodności lub przydatności do stosowania. Jest to konsekwencja końca okresu przejściowego wskazanego w rozporządzeniach Komisji (UE) nr 1299/2014 oraz 1301/2014.

– Koniec okresu przejściowego oznacza konieczność dostarczania przez producentów deklaracji WE zgodności lub przydatności do stosowania dla wszystkich składników interoperacyjności włączonych w podsystemy, dla których certyfikat WE weryfikacji zostanie wydany po upływie okresu przejściowego – informuje Urząd Transportu Kolejowego. – Ponadto, produkcja, modernizacja lub odnowienie oraz oddanie do eksploatacji podsystemów z wykorzystaniem niecertyfikowanych składników interoperacyjności muszą zostać zakończone do 31 maja 2021 r.

 

Poprzez „oddanie do eksploatacji” należy rozumieć, w świetle przepisów ustawy o transporcie kolejowym uzyskanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji w przypadku modernizowanych podsystemów, dla których konieczne jest uzyskanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji.

W przypadku podsystemów z zabudowanymi niecertyfikowanymi składnikami interoperacyjności, które nie zostaną oddane do eksploatacji do 31 maja 2021 r., po upływie okresu przejściowego konieczne będzie dostarczenie deklaracji WE zgodności lub przydatności do stosowania dla wszystkich składników interoperacyjności zabudowanych w tych podsystemach. Wiązać się to będzie również z koniecznością aktualizacji dokumentacji przebiegu weryfikacji WE oraz certyfikatu WE weryfikacji i deklaracji weryfikacji WE podsystemu zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/250.

Informacja UTK

Dodaj komentarz