Raport z Polski Wydarzenia

Koniec okresu przejściowego dla składników interoperacyjności bez deklaracji WE

Wraz z 31 maja kończy się możliwość wydawania certyfikatów WE weryfikacji dla podsystemów strukturalnych „Infrastruktura” i „Energia” zawierających składniki interoperacyjności nieposiadające deklaracji WE zgodności lub przydatności do stosowania. Jest to konsekwencja końca okresu przejściowego wskazanego w rozporządzeniach Komisji (UE) nr 1299/2014 oraz 1301/2014.

– Koniec okresu przejściowego oznacza konieczność dostarczania przez producentów deklaracji WE zgodności lub przydatności do stosowania dla wszystkich składników interoperacyjności włączonych w podsystemy, dla których certyfikat WE weryfikacji zostanie wydany po upływie okresu przejściowego – informuje Urząd Transportu Kolejowego. – Ponadto, produkcja, modernizacja lub odnowienie oraz oddanie do eksploatacji podsystemów z wykorzystaniem niecertyfikowanych składników interoperacyjności muszą zostać zakończone do 31 maja 2021 r.

 

Czytaj dalej >