Tramwaje

Kraków: Normy przekroczone. Autobusem i tramwajem za darmo

MPK Kraków wprowadziło 11 stycznia bezpłatną komunikację miejską w Krakowie oraz gminach sąsiadujących*. Powodem jest zły stan powietrza – średnia ze wszystkich stacji pomiarowych na terenie miasta o godz. 3.00 przekroczyła poziom 150 µg/m3.

Fot. MPK Kraków
Fot. MPK Kraków

Bezpłatna komunikacja miejska obowiązuje 11 stycznia do północy.

Jak podaje Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMiGW, w czwartek, 11 stycznia, średnia ze wszystkich stacji pomiarowych na terenie Miasta Krakowa na godz. 03.00, przekroczyła poziom 150 µg/m3.

Jak przestrzega krakowski Magistrat, osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25. roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy, powinny podjąć następujące środki ostrożności:

  • unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń
  • ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń
  • osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy.

*Usługa obowiązuje na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz w gminach sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego. 

Dodaj komentarz